Rika och nyanserade samtal kring texterna i e -boken ”Tankar om vår tid av 14 unga”

Inför textsamtalen har alla läst, reflekterat och skrivit ner tankar om texterna i e-boken ”Tankar om vår tid av 14 unga”.  Det är texter skrivna av unga för unga – tankar och känslor om hur det är att vara ung i dag. Vi har tillsammans läst och förberett inför samtalet genom att arbeta utifrån följande:

 • Läs, fundera och sammanfatta handlingen med max tre meningar
 • Beskriv vad texten skapar för tankar hos dig? Känner du kanske igen dig i något? Berätta!
 • Kan du se en kopplingen mellan texten och något/några av de globala målen? Förklara!
 • Varför tror du att skribenten skrev texten? (fundera över syfte och budskap)
 • Vad tror du texten vill göra med dig som läsare?

Wow, tack för rika och nyanserade samtal. Det har varit väldigt intressant att lyssna till så många olika tankar och perspektiv och hur ni ingående berättat om den text som berörde er mest. I samtalen framgång olika läsupplevelser och det blev tydligt hur ni använt er av olika textkopplingar, bland annat text- text, text-mig själv och tex- omvärlden. Lärandet har jag fångat in i den förberedande övningen, under det flerstämmiga samtalen och i era reflektioner efter samtalet. Ta del av varandras reflektioner genom kommentarerna. 

”Är vi framtiden? – Eller?”

Lär känna samtiden och framtiden 

Vad gör dig bättre än en robot? Det var en av många kluriga frågor som väcktes i samband med robotutvecklaren Fredrik Löfgren och masterstudenten Sofia Thunbergs föreläsning om AI och robotik på vår skola i dag. Tillsammans med elever från grundskolan, cirka 450, fick vi se roboten David dansa och prata. Vi fick också se ett klipp från Talang där Fredriks robotar övertygade juryn. Det var kul! Tänk att själva roboten kostar 80 000 kronor och om man vill ha den programmerad (så klart) kostar den 1 miljon kronor (!)

 

Ytterligare en komplex fråga som lyftes fram är huruvida AI kan konkurrera ut mänskligheten. Läskig tanke, eller hur? Fredrik pratade bland annat om skillnaden mellan specifik och generell AI. Föreställ er en robot som kan allt; precis allt! Innebär det att AI blir jordens nästa härskare? Vad innebär det då att vara människa? Det kan bli ett spännande samtalsämne i undervisningen framöver och i synnerhet eftersom vi riktar blicken mot de som robotar inte är särskilt bra på….

Världen förändras och vi måste hänga med

Under föreläsningen fick vi också blicka in i olika yrken och branscher; hur de förändras på grund av den snabba tekniska utvecklingen, bland annat inom transport, akademi, kontorsarbete m.m. När Fredrik och Sofia spånande kring vilka förmågor och nyckelkompetenser som blir viktiga i framtiden framgick det upprepande gånger att den kreativa förmågan blir allt viktigare. Det finns således en god anledning till att vi, i alla Real Case, förenar kreativitet, design och IT.

Vi fick lyssna på fler fascinerande saker, bland annat hur AI vann över mästaren Lee Sedol i brädspelet AlpaGo. Det var tydligen på grund av en mycket kreativ spelstil, men hur hänger det ihop. Robotar kan väl inte vara kreativa – eller?

Genom Real Case påverkar vi framtiden – Hemmet 2030 i samarbete med SSA, Linköpings universitet och Skåne Innovation Week

I våras fick vi genom teambaserat värdeskapande lärande ”go crazy” och skapa något som omvärlden inte kan föreställa sig. Hur galen tror vi att framtiden kommer att bli? Hur kommer det se ut hemma hos oss 2030? Vi valde att ta utmaningen ett extra varv och koppla ihop skolan med hemmet 2030 och dessutom skapa hållbara lösningar genom att koppla ihop idéerna med Agenda 2030. Vi ville skapa hållbara digitala lösningar som gör samarbetet mellan hemmet och skolan mycket bättre än vad det är i dag. Här är våra idéer som vi pitchade för juryn i våras under en gemensam ”happening” på stadsbiblioteket med elever från grundskolan var: (Klicka på länkarna för att ta del av idéerna.)

Koppling till läroplanens första del, värdegrund och uppdrag. I undervisningen ska vi ges förutsättningar att:

• förstå digitaliseringens påverkan på samhället
• kunna använda och förstå digitala verktyg och medier

• ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
• kunna lösa problem och omsätta idéer i handling

Vi firade vårt lärorika arbete och resultatet genom att äta tårta tillsammans! Ett extra grattis säger vi till Jon, Jonathan och Vilmer från BF som fick pris för sin skolapp; se bild. Ett stort varmt tack till SSA; Eva, Eva och Cecilia, juryn, våra skolbibliotekarier i världsklass Magdalena och Sten och Fredrik och Sofia från Linköpings universitet för ett bra samarbete. 🙂

 

Läs mer i Trelleborgs Allehanda:

Roboten David intog Trelleborg

Unga Trelleborgare fick skapa sina framtida hem

 

Tårtkalas och robotföreläsning

Digitala lösningar för en hållbar skola i framtiden i samband med Skåne Innovation Week i våras

I tisdags hade vi tårtkalas eftersom tre elevgrupper tagit fram kreativa prototyper som främjar framtidens hållbara skola. Dessa presenterades i samband med tävlingen Hemmet 2030 i våras; en tävling för förskolan, grundskolan och gymnasiet i Trelleborgs kommun i samarbete med Linköpings universitet. Läs mer genom att klicka på följande länk.Hur samarbetar skolan och hemmet 2030? Under Skåne Innovation Week 2018 presenterades idéerna för juryn som bestod av robotutvecklare från Linköpings universitet, representanter från näringslivet samt samarbetspartners.

Robotutvecklingen går snabbt framåt 

I morgon får ni träffa robotutvecklaren Fredrik Löfgren, mastersstudenten Sofia Thunberg från Linköpings universitet och förhoppningsvis roboten Elsa. De föreläser om teknikutvecklingens snabba framfart med fokus på AI och robotik, vilket ska bli intressant. Fundera ut en/flera frågor. Det finns mycket att utforska…

 

 

”Jag är den dottern som kan diskutera med min pappa i flera timmar…”

När jag hör om övergrepp eller orättvisor mot oss livmoderbärare så blir jag så besviken och arg på vår VÄRLD. – Matilda Vikström ”Tankar om vår tid av 14 unga”

Vad gjorde Maria på konferensen A Sustainable Tomorrow och hur påverkar det undervisningen?

I dag har vi zoomat in mål 5: jämställdhet och planerat för ett nytt Real Case: Target 5 – våga prata ut och skapa förändring. Jag berättade inledningsvis om konferensen A Sustainable Tomorrow i Helsingborg som jag besökte i går. Om vad konferensen syftar till och hur det gick till när en ny idé om ett Real Case växte fram under en tvärfunktionell workshop som fokuserade på mål 5.

Ett skarpt uppdrag – från ord till handling

 • Vi inledde undervisningen med ett samtal om mål 5.
 • Fortsatte med högläsning och reflekterande samtal utifrån Matilda Vikströms text i e-boken ”Tankar om vår tid av 14 unga”.
 • Under samtalet väcktes frågor om kränkande behandling och trakasserier, om orättvisor mot flickor och kvinnor, ”lika lön för lika arbete”, tvåkönat äktenskap, HBTQ-frågor och mycket mer.
 • Vi samtalade också om en incident som hänt på vår egen skola i samband med studentbalen 2018; om vad som blev fel och vad som kan göras för att förhindra att samma misstag upprepas.
 • Vi pratade om sociala mediers betydelse för att medvetenheten kring dessa frågor ökar och hur vi suddar ut gränser mellan samtalet på nätet och frågor som vi samtalar om i undervisningen. Matilda berättar i sin text att hon först blev medveten om dessa frågor via Youtube och olika Youtubers. Matilda skriver: ”Youtubers är öppna och förklarar gärna för andra, som till exempel HBTQ-personerna Thomas Sekelius, Freja Lindberg och Henry Ash.”
 • Slutligen pratade vi om arbetslivet och jämställdhetsfrågan och i samband med det fortsatte vi smida planer inför nästa spännande Real Case. Vi bestämde oss för att bjuda in representanter från näringslivet för att samtala om jämställdhet i arbetslivet och utforska hur skola och arbetsliv kan samverka för att skapa förändring. Fortsättning följer…

Tankar om vår tid av 14 unga – reflekterande läsning och samtal

I dag läser jag högt ur ”Tankar om vår tid av 14 unga” som Läsrörelsen har skapat tillsammans med 14 ungdomar runt om i Sverige, bland annat Elisabeth och Mattias från vår grupp. I en grupp läste och samtalade vi om Elisabeths text som berör mål 4; God utbildning för alla och i en annan grupp läste vi Mattias text som berör mål 1; ingen fattigdom.

Samtalet efteråt syftade till att visa hur ni kan arbeta vidare med övriga texter på egen hand/parvis för att förbereda inför reflekterande textsamtal i grupp. Bland annat fortsätter vi arbeta med kritisk läsning och göra olika textkopplingar. Vem vet vi kanske också, via sociala medier, lyckas få kontakt med andra ungdomar som läser texterna?

Vi samtalade om texternas avsändare; vem har skrivit texten och vad vill skribenten med sin text? Vad vill texten göra med mig som läsare? Finns det tomrum i texten? (är det något som utelämnas?) Kan innehållet i de övriga 12 texterna kopplas till ett/flera av de globala målen? Vilka och på vilket sätt? Vi resonerar! Använd gärna Google Hangouts, som tidigare, för att prata med mig eller någon i gruppen under läsprocessen.

Inför textsamtalet ska du också träna på att återberätta varje berättelse med max tre meningar och berätta vilka tankar var och en text skapade hos dig. Kände du igen dig i något? Hur blev du berörd? Utförlig instruktion för läslogg, mål, material m.m. finns i Classroom.

Boken ger också inspiration under tiden ni arbetar med skrivuppdraget ”Mitt Sverige 2030”.

Läs inläggen där Mattias och Elisabeth berättar om glädjen att få medverka i Läsrörelsen e- bokprojekt och läs hur det gick till när Mattias fick åka till Stockholm för att överlämna boken till utbildningsminister Gustav Fridolin.

Ladda ner boken: Tankar om vår tid av 14 unga – Läsrörelsen

I media:

Trelleborgselev lämnade bok till utbildningsministern – Trelleborg Allehanda

Utbildningsministern träffar Trelleborgskille – 24Trelleborg

 

”Eftersom ni vuxna skiter i min framtid, så gör jag det med”

Vem har sagt det, varför och hur har det uppmärksammats  i sociala medier?

I dag inleddes undervisningen med följande citat: ”Eftersom ni vuxna skiter i min framtid så gör jag det också”, vilket väckte nyfikenhet och intresse. Ni hade många tankar om vad texten troligen skulle handla om, men få visste att citatet kopplades samman med Greta Thunberg, 15 år, som skolstrejkat för klimatet under snart tre veckor. När vi efter samtalet kring rubriken tittade på bilden var det några som hade sett och läst om det i sociala medier, men för en hel del var det ny information. Det gav oss en spännande utgångspunkt…

Under högläsningen märkte jag att texten berörde er, likaså framgick starka åsikter i det efterföljande samtalet vi hade. Det blev ett lärorikt tillfälle där ni lyfte olika åsikter, argumenterade och resonerade utifrån närläsningen av artikeln. Vidare blev samtalet kring vuxnas utspel i sociala medier nyanserat där vi fick möjlighet att bland annat prata om Barnkonventionen, som blir svensk lag 2020. Vi satte fokus på det demokratiska samtalet på nätet och resonerade kring hur man kan stå emot näthat. När ni sedan fick undersöka nyheten lite mer hittade ni många intressanta  tidningsartiklar och Youtube-klipp (några finns i Classroom).

Vi pratade vidare om våra Real Case som knyter samman skolan och omvärlden i värdeskapande uppdrag. Det var flera av er som menade på att det hon gör är i allra högsta grad skolarbete och mer därtill. Ett exempel på det finns i en av kommentarerna;

Folk som tycker att skolan bara är i skolbyggnaden och inte ute i samhället har helt fel, skolan och samhället kan man koppla ihop så man kan absolut ha skola var som helst bara man tar sitt ansvar. Vi själv jobbar med real case i skolan och då är vi ute i samhället och jobbar ibland. 

Redan under samtalet var ni ivriga att få skriva en hälsning till Greta. Vi kommer också att fortsätta skapa diker för en hållbar framtid för att visa vikten av att skolan lyssnar på barn och unga som vill bli medskapare till den framtid de ska leva och verka i. Nu hoppas vi att hon hittar till vår blogg och kan ta del av våra tankar och hälsningar! Klicka på rubriken ”Eftersom ni vuxna skiter i min framtid gör jag det också” för att läsa kommentarerna.


Rösta i Skolvalet!

En chans att undersöka demokratin

Genom skolval får ni ta del av hur ett val går till och möjlighet att rösta. Många röstar med klassen, men om det är någon som missat röstningen eller inte fått möjlighet så kan ni möta upp mig den 6/9 kl. 09.20 på Resurscentrum. Se filmklippen i förväg: Skolval – Sveriges viktigast demokratiprojekt? och Att rösta. (De finns i Classroom.)

 

Mitt Sverige 2028 – Fortsatt fördjupning och förberedelse inför textskapande

Meningsskapande process

I våras började vi arbeta med valet 2018. Nu är tanken att vi under två veckor ska fortsätta fördjupa kunskaperna ytterligare genom att lyssna på samtliga åtta partiledares tal till nationen; mitt Sverige 2028. ”En partiledare, ett tal, en vision, om Sverige 2028″

Ni ska analysera och kritiskt förhålla er till innehållet; bland annat urskilja framtidsvisioner och reflektera över vad som prioriteras och vad som väljs bort.

Underlaget ska sedan användas som stöd under gruppsamtal och i samband med en skrivuppgift som ska delas i bloggen. (Instruktion och material är delat i Google Classroom. Jag skriver respons i anteckningarnaloggarna. (Läs responsen inför samtalet, så är du väl förberedd!)

 

 

Vi kan alla lyckas i skolan!

Så roligt att ni har längtat efter Real Case under sommaren! Det har jag också! 

I vanlig ordning startar vi upp terminen med att samtala om vilken betydelse vårt tänkande och en bra undervisning har för det resultat vi uppnår. Vi samtalar utifrån forskaren Carol Dwecks ord; ”talanger och förmågor kan utvecklas med hjälp av ansträngning, bra undervisning och ihärdighet”.

Vi samtalar bland annat utifrån den grafiska sammanställningen om två olika mindset (statiskt och dynamiskt), om begreppet metakognition och vilken betydelse undervisningen har för lärande och utveckling. I samband med det riktar vi fokus på lärstrategier och reflektionsloggen och slutligen skriver var och en individuell målsättning i elevloggen; från nuläge till önskat läge.

 Ännu ett spännande läsår väntar. 🙂 (Bilderna finns  också i Classroom tillsammans med en filmen som förklarar de olika tankesätten. )

Vi är med och skapar en hållbar framtid för Trelleborg!

I dag har ni i olika grupper genomfört muntliga presentationer av olika real case – lärande för hållbar utveckling; InnoCarnival – ungas idéer för en hållbar framtid, Framtidssagor från Trelleborg – lärande för hållbar utveckling, Unga reportrar för ett hållbart samhälle och Remissyttrande på kommunens klimatanpassningsplan.

Det var intressant att lyssna på varierat innehåll, olika arbetsprocesser och en mångfald av reflektioner kring lärandet. Det framgick tydligt att det finns många vägar mot målet och att ni varit medskapande till lärorika och meningsfulla processer. När jag lyssnade kunde jag fånga upp många gemensamma uppfattningar; bland annat att vårt arbetssätt gör skillnad och skapar en fantastisk lärandegemenskap. Ni har utmanat er själv under läsåret, tagit risker i lärandeprocessen får att nå längre och stöttat varandra, vilket gör mig glad. Det var givande att ni lyfte fram utmaningar och berättade hur ni löste dessa på olika sätt.

Det var också spännande att vi bjöd in Anitha Ljung, klimat- och hållbarhetssamordnare i Trelleborgs kommun, som dels lyssnade på era presentationer, lämnade respons och sedan berättade om kommunal demokrati och hela arbetsprocessen med revidering av kommunens klimatanpassningaplan. Vi är också glada att Eva Chelbat, SSA-kordinator, var hos oss och lyssnade. Dessutom blev vi bjudna på Fairtradefika. 🙂

Wow, vilken värdefull respons ni alla samlat ihop genom ”two stars and a wish”- efter varje presentation. Att ge och få respons är värdefullt för utveckling inför torsdagens presentationer i mediateket i samband med Skåne Innovation Week 2018. Genom respons når vi längre i vår kunskapsutveckling! (Jag lägger in responsen i google drive till respektive grupp.)

Klicka på länkarna för mer information:

Ungdomar är med och skapar en hållbar framtid för Trelleborg

Klimatet förändras och det påverkar oss – Remissvar till klimatanpassningsplan