I dag har ni i olika grupper genomfört muntliga presentationer av olika real case – lärande för hållbar utveckling; InnoCarnival – ungas idéer för en hållbar framtid, Framtidssagor från Trelleborg – lärande för hållbar utveckling, Unga reportrar för ett hållbart samhälle och Remissyttrande på kommunens klimatanpassningsplan.

Det var intressant att lyssna på varierat innehåll, olika arbetsprocesser och en mångfald av reflektioner kring lärandet. Det framgick tydligt att det finns många vägar mot målet och att ni varit medskapande till lärorika och meningsfulla processer. När jag lyssnade kunde jag fånga upp många gemensamma uppfattningar; bland annat att vårt arbetssätt gör skillnad och skapar en fantastisk lärandegemenskap. Ni har utmanat er själv under läsåret, tagit risker i lärandeprocessen får att nå längre och stöttat varandra, vilket gör mig glad. Det var givande att ni lyfte fram utmaningar och berättade hur ni löste dessa på olika sätt.

Det var också spännande att vi bjöd in Anitha Ljung, klimat- och hållbarhetssamordnare i Trelleborgs kommun, som dels lyssnade på era presentationer, lämnade respons och sedan berättade om kommunal demokrati och hela arbetsprocessen med revidering av kommunens klimatanpassningaplan. Vi är också glada att Eva Chelbat, SSA-kordinator, var hos oss och lyssnade. Dessutom blev vi bjudna på Fairtradefika. 🙂

Wow, vilken värdefull respons ni alla samlat ihop genom ”two stars and a wish”- efter varje presentation. Att ge och få respons är värdefullt för utveckling inför torsdagens presentationer i mediateket i samband med Skåne Innovation Week 2018. Genom respons når vi längre i vår kunskapsutveckling! (Jag lägger in responsen i google drive till respektive grupp.)

Klicka på länkarna för mer information:

Ungdomar är med och skapar en hållbar framtid för Trelleborg

Klimatet förändras och det påverkar oss – Remissvar till klimatanpassningsplan