I våras var det flera av er som lyssnade på Kate som är informatör för de globala målen (UNDP). Det var, som ni troligen minns, uppskattat och lärorikt. Läs mer i inlägget inspirerande workshop om de globala målen…

Nu & framåt

I dag besökte Kate oss igen för att informera om de globala målen och ge stöd i vårt arbete med nya (och gamla) Real Case (värdeskapande projekt). Tanken är att ni ska informera om de globala målen för barn i förskolan och grundskolan under våren och samtidigt berätta om vilka verkliga uppdrag ni arbetar med som kopplas samman med Agenda 2030. (Vi var bara en liten grupp i dag, men tanken är att alla ska få tillgång till informationen och idéerna framöver via bloggen. Gruppen som var här bloggar om det framöver.) I gruppsamtal kom det fram några idéer kring hur ni på ett roligt och tillgängligt sätt kan berätta om de globala målen för 6 och 7 åringar. Några exempel som gruppen kom fram till är att informera om globala målen genom kreativt skapande, exempelvis bild och film, genom poesi som vi gjort, experiment (så att barnen får leka), teater med exempelvis handdockor med mera. Innan jul blir den första workshopen med förskolebarn…

I slutet av presentationen samlade vi in feedback och det ni tog fasta på är hur viktigt det är att alla får lära sig om de globala målen. Ett av agendans ledord är just att ingen får lämnas efter ”Leave No One Behind”, vilket Kate också pratade om under presentationen.

Läs Kates hälsning till er! (i slutet av inlägget) Hon berättade att hon är väldigt imponerad av vårt arbete. Så roligt! 🙂

Med oss i undervisningen hade vi också Lasse och Thomas från Trelleborgs Allehanda. Här kan ni läsa om vårt arbete i Trelleborgs Allehanda: ”TA smög in när Sveriges bästa lärare höll lektion”