”Unga Reportrar” för ett hållbart samhälle

I dag har vi samtalat om mål 12 och 13 och fått inblick i uppdraget ”Unga Reportrar”, vilket innebär att göra ett reportage, en fotoutställning, film eller podd om en lokal hållbarhetsfråga och tävla med bidraget. Vi samtalade också om Kates presentation kring Agenda 2030 och varför det är så viktigt att alla känner till de globala målen. Vi samtalade också om att ni ska utforska rollen som kommunikatör för de globala målen i samband med presentation av era Real Case.

Black Friday och White Monday

Vi pratade om Black Friday, om White Monday och bland annat dilemmafrågan; Är du beredd att avstå från shopping och ha mycket saker för att bidra till en bättre miljö? Ni fick föreslå olika handlingsalternativ (UNICEF – utbildningsmaterial).

Vilken lokal hållbarhetsfråga vill du undersöka? (Koppling till mål 12 och 13 eller mål som rör ekologisk hållbarhet) I slutet av undervisningen navigerade vi runt på sidan ”Unga Reportrar” och utforskade tidigare reportage som publicerats i webbtidningen ”The Magazine”. Bland annat finns reportaget #EATIT som SSG-elever skapade och tävlade med under tidigare läsår.

Med oss i klassrummet hade vi lärarna Sara och Birgitta från Landskrona som var nyfika på vårt arbete med Real Case.