Hur skriver man på webben?

Läsa och skriva på webben

Nu ska du få möjlighet att lära hur man skriver på webben genom att samtala om hur du själv läser på webben och därefter bygga på kunskapen genom att läsa utdrag ur boken Skriva för webben av Erik Geijer och samtala i par om texten. Vidare får du skriva analyserande, resonerande (svenska 1) och utredande (svenska 2 och 3) texter.

Vår utgångspunkt var följande: (utdrag ur bokens inledning)

Många tror att de texter som fungerar bra på papper även fungerar bra på webben. Det är ett missförstånd som leder till tusentals ineffektiva webbtexter och i förlängningen till misslyckade webbplatser. Inse att människor läser på ett helt annat sätt när de surfar på nätet jämfört med när de läser något på papper, och anpassa dina texter efter det. Tänk även på att på nätet är läsarna fler. Deras bakgrund, kunskaper och åsikter varierar mycket mer än vad du är van vid. […] I framtiden kommer troligen de flesta av oss att skriva texter som vi publicerar på nätet. Då blir det viktigt att veta lite om hur man ska göra, och därmed om hur människor läser på nätet.

Reflektion

Ni hade lätt att känna igen er i texten eftersom ni varje dag läser på webben i olika sammanhang. I era texter och i Geijers bok framgår hur viktigt det är att man snabbt kan få överblick när man läser; det som är viktigt för läsaren ska synas direkt. Om inte, så är det lätt att klicka sig vidare till en annan sida. I samband med arbetet fick ni också repetera lässtrategier och hur man skriver tillgängliga texter.

Kan man använda Wikipedia som källa i skolarbete?

Använder du Wikipedia som källa i skolarbete?

Följande undervisningsaktivitet formades i samband med Läslyftet och syftar till att stärka dina kunskaper i källkritik. Att tänka kritiskt och granska källor är nödvändigt för alla. Vi har bland annat använt oss av Webbstjärnans guide för källkritik på internet.

Du som har tillgång till en dator och uppkoppling till nätet har fler resurser för att skaffa fram fakta och dra egna slutsatser än någon någonsin haft tidigare. I den digitala kompetensen ingår att du bör kunna hantera Internet och förstå hur källor på Internet skapas och kan användas. Om inte annat för att du själv ska slippa bli lurad och sprida falsk information vidare. (Alexanderson, Kristina (2012) Källkritik på internet. Webbstjärnan).

Zooma in Wikipedia!

I förväg (flipped classroom) tittade ni på filmklippet Förstå kunskapskraven; om källkritik – resonera om källans trovärdighet i ämnet svenska (UR)Filmen tar upp hur man kan granska bland annat Wikipediaartiklar genom att fokusera på referenser, diskussion och historik.

Vi startade lektionen med att ”tänka högt” i grupper och spontant samtala om vilka erfarenheter vi har av att använda Wikipedia som källa. Det visade sig att nästan alla undviker att använda Wikipedia som källa i skolarbete, men söker däremot information där på fritiden. Vi tog oss an följande fråga; varför använder vi inte Wikipedia som källa i skolarbete?

Vidare lyssnade vi till en adjunkt som resonerade om Wikipedia som källa och vi kom fram till att man kan använda Wikipedia som en startpunkt för att få överblick kring ett ämne, men att vi söker mer information via artikelns referenser. Utifrån resonemanget arbetade vi vidare genom LÄR-PAR-metoden och utforskade och granskade en Wikipediaartikel utifrån referenser, diskussion och historik-flikarna.

Ungdomars textvärldar i undervisningen

Hur blir ni medskapare gällande innehållet i undervisningen?

I samband med Läslyftet formades en undervisningsaktivitet som går ut på att kartlägga era olika textvärldar på fritiden och ge dessa ett större utrymme i undervisningen. Ni ska samtala om textvärldar och delningskulturer på internet. Syftet är att få syn på era och andras textvärldar och därmed låta dessa få ett större utrymme i undervisningen.

Sociala nätverk och mötesplatser visar sig vara mest populärt; Facebook, Instagram, Snapchat, Kik m.fl. Vidare berättar ni om YouTube, Spotify (dela musik med vänner) och populära bloggar och hemsidor som handlar om exempelvis datorspel, mode, mat och Fanfiction.

Övningen kopplas till källkritik och uppdraget går ut på att ni kritiskt granskar en valfri blogg eller vlog. (Vi arbetar utifrån samma kunskapskrav; se classroom.) Det går bra att arbeta i grupp, två och två eller på egen hand. Slutligen presenteras granskningarna muntligt följt av ett reflekterande samtal; kamratrespons i grupp utifrån frågeställningen: vad har vi lärt oss genom vårt arbete? Ni får skriftlig respons som synliggör kunskaper samt hur ni kan kan gå vidare i lärandeprocessen framöver gällande muntlig framställning och kritisk läsning.