Hej Camilla Sten!

I dag har vi läst högt ur din bok och samtalat om vilken bild av samhället som skildras och om Isas upplevelse på väg hem i bokens inledning. Vi har samtalat om bokens koppling till begreppet dystopi, således om olika samband, förklaringar och tolkningar. Vi har också talat om hur viktigt det är att vi som demokratiska samhällsmedborgare utvecklar kritiskt tänkande, vilket också framgår i skolans styrdokument.

Eleverna har parvis samtalat om deras reaktioner på bokens handling, hur människor behandlas och om hur klassindelningen framträder i boken. De gjorde olika textkopplingar dels utifrån innehållet i boken och dels genom att läsa en intervju som gjorts tillsammans med dig i samband boksläppet.

Ett annat moment var att reda ut oklarheter och ställa frågor till dig. Bland annat undrar eleverna om du fick inspiration av hur det är i dagens Sverige och om det var en självklarhet för dig att skriva en dystopi som debutroman? Är du nöjd med resultatet? Var det en utmaning? Flera undrar också varför du ville bli författare och när du visste det? Hur gick du till väga när du skulle skriva din bok?

Vi har tidigare i undervisningen läst, samtalat och analyserat olika dystopier, bland annat ”Den utvalde” av Lois Lowry, ”Så har jag det nu” av Meg Rosoff, ”Hungerspelen” av Suzanne Collins m.fl. En av eleverna undrar om du varit intresserad av att läsa dystopier och vilka böcker som inspirerat dig? En annan elev undrar om du använt dig av någon research när du skrev boken, exempelvis via nyheter, tidningar och på internet?

Flera undrar om du verkligen tror att denna utveckling är möjlig i framtidens Sverige? Vad ska vi då göra, tycker du? Den sista frågan just nu är huruvida du tror att din bok kan förändra vårt samhälle? Jag tror att det blir fler frågor när du väl  besöker oss, vilket ska bli kul. 🙂

Vi har ett utmanande kritiskt och demokratiskt textarbete framför oss där vi bland annat ska utforska vilka röster som framstår som viktiga? Vilka röster hörs inte? Vad hänger ihop respektive hänger inte ihop? För vem skapades boken? Vad försöker den här boken göra med oss som läsare? och andra kritiska frågeställningar.

Vi önskar dig en bra dag och ser fram emot ditt svar på bloggen och kommande besök på SSG!

Bästa hälsningar

Maria och eleverna från SSG

Workshop – Vår väg mot InnoCarneval Skåne 2018

Ungas idéer för framtiden – Lärande för hållbar utveckling

I dag har vi haft ännu en workshop och arbetat kreativt med Real Case – ”Ungas idéer för framtiden”. Äntligen fick ni pitcha idéerna som ska ta oss till InnoCarneval Skåne 2018! Vår innovationsresa med sikte på en ny, smart lösning för en hållbar värld är minst sagt spännande och lärorik. Det var härlig stämning och många skratt, precis som det ska vara i skolan. Bra jobbat! 🙂

Ni röstade fram ett bidrag som vi, tillsammans i teamet, ska vidareutveckla och slutligen tävla med på Malmö Live 5-6 maj. Rollerna har fördelats, en arbetsplan finns och viktiga aktörer ska kontaktas inför vårt nästa besök på Cool Minds. Det är ni som ”äger” processen och tar ett gemensamt ansvar för arbetet. Rollerna som har fördelats är projektledare, programmerare, grafiker och reportrar. Programmerarna kodar, grafikerna ritar och animerar, projektledaren planerar, leder och styr arbetet i samråd med teamet och reporterna inhämtar och beskriver nyheter inom projektet och tar fram filmen som presenterar innovationen.

Vi lär och utvecklar viktiga förmågor för framtiden; språk och kommunikation, kritiskt tänkande, samarbete och kreativt skapande samtidigt som vi genom teamwork tar fram en digital innovation att känna oss stolta över; något som bidrar till arbetet med Agenda 2030 och hållbar utveckling. Jag stödjer och utmanar er hela vägen. Genom arbetet får vi göra skillnad ”på riktigt”!

 

Workshop på SSG
Workshop på SSG
Workshop på Cool Minds i Malmö
Workshop på Cool Minds i Malmö

 

Kliv in i föreställningsvärlden – Första mötet med ”En annan gryning” och författaren Camilla Sten

Nu är det dags att kliva in i nästa läsäventyr och utforska ytterligare en dystopisk roman. Romanen ”En annan gryning” av Camilla Sten är enligt Svt GoKväll ”en page-turner”. Vi får se vad ni tycker?

Inledningsvis får ni ”träffa” Camilla Sten som, via ett digital filmklipp, skickar en hälsning till er och berättar kort om bokens handling. Därefter samtalar vi om hur vi ska arbeta med boken med koppling till kunskapskraven och våra Real Case inom hållbar utveckling och slutligen får ni tid att fundera kring era förväntningar samt att skicka en hälsning till Camilla (förslagsvis kan ni berätta om förväntningarna på boken och författarbesöket). Använd kommentarsfältet!

Det ska bli roligt att läsa boken tillsammans med er. En nyckel till läslust är att läsa tillsammans! En ny sak vi ska testa under läsningen är dels att blogga frågor till Camilla under läsprocessen och inför författarbesöket. Dessutom ska vi testa på digitala boksamtal och läscoaching via Google Hangouts. Låt oss kliva in i föreställningsvärlden…

Klicka på bilden för att ta del av hälsningen!

 

 

På olika vägar mot samma mål…

I dag har vi repeterat de globala målen och begreppet hållbar utveckling. Vi har studerat hur våra olika Real Case hänger samman med varandra och med agenda 2030. Vi lär och utvecklar språk, läs och skrivkompetensen, digital kompetens och handlingskompetens samtidigt som vi hjälps åt att bidra till en mer hållbar värld. Vi har i synnerhet mål 4 ”God utbildning för alla” och delmål 4.7 ”Lärande för hållbar utveckling” i fokus.

Tre olika Real Case pågår parallellt i ett och samma rum: ”Framtidssagor från Trelleborg”, ”Unga reportrar för ett hållbart samhälle” och ”Unga idéer för framtiden”. Ni arbetar i grupper och kan följa varandras Real Case via vår blogg och genom olika presentationer och övningar. Arbetet sker i vårt klassrum, i Google Classroom, i bloggen, och då och då i skolans mediatek och genom studiebesök och annan samverkan med näringslivet och det omgivande samhället.

Vi har också samtalat om varför vi arbetar med digital teknik i klassrummet, bloggen m.m. och vad som menas med digital kompetens. I sammanhanget berättade jag väldigt kort vad som står i våra styrdokument gällande digital kompetens. Det är viktigt för er att känna till. Avslutningsvis vill jag lyfta fram hur spännande det var att, under lektionen, ta del av vilka hållbarhetsfrågor ni vill ta er an i Real Case. Jag har precis läst Exit Tickets för att fånga upp era tankar…:)

 

 

Fiktionläsare på spännande äventyr

Samhällskritik på agendan

Vi har precis avslutat läsningen av olika framtidsskildringar med dystopiska inslag, arbetet med loggboken och litteratursamtalen i grupp. Loggboken, som är ett bra verktyg för att träna förmågan att reflektera över det lästa, ska användas som stöd under arbetet med bokanalysen. En väl genomarbetad läslogg underlättar analysarbetet, som är litteraturvetenskapligt inriktad, för att få ut mer av det lästa. Begreppen, vi använder oss av, har vi arbetat med tidigare och finns i tankekartan som delats ut i samband med min genomgång.

Se filmklippet ”textkopplingar” som finns i vårt Google Classroom inför kommande lektion. Genom arbetet ska vi bland annat urskilja gemensamma mönster och samband mellan dystopiska texter. Fundera också på varför du tror att dystopier är så populära bland ungdomar och hur du ser på framtiden och de utmaningar den ”riktiga” världen står inför…Hur föreställer du dig framtiden? Vilka utmaningar finns, vilka hotbilder finns i vår samtid och vilka möjligheter har vi att bidra till en mer hållbar värld?

Framöver ska vi fortsätta utforska dystopier som varnar och väcker debatt. Inom kort presenteras nästa bok genom ett digital möte med bokens författare. Spännande…