Vi är med och skapar en hållbar framtid för Trelleborg!

I dag har ni i olika grupper genomfört muntliga presentationer av olika real case – lärande för hållbar utveckling; InnoCarnival – ungas idéer för en hållbar framtid, Framtidssagor från Trelleborg – lärande för hållbar utveckling, Unga reportrar för ett hållbart samhälle och Remissyttrande på kommunens klimatanpassningsplan.

Det var intressant att lyssna på varierat innehåll, olika arbetsprocesser och en mångfald av reflektioner kring lärandet. Det framgick tydligt att det finns många vägar mot målet och att ni varit medskapande till lärorika och meningsfulla processer. När jag lyssnade kunde jag fånga upp många gemensamma uppfattningar; bland annat att vårt arbetssätt gör skillnad och skapar en fantastisk lärandegemenskap. Ni har utmanat er själv under läsåret, tagit risker i lärandeprocessen får att nå längre och stöttat varandra, vilket gör mig glad. Det var givande att ni lyfte fram utmaningar och berättade hur ni löste dessa på olika sätt.

Det var också spännande att vi bjöd in Anitha Ljung, klimat- och hållbarhetssamordnare i Trelleborgs kommun, som dels lyssnade på era presentationer, lämnade respons och sedan berättade om kommunal demokrati och hela arbetsprocessen med revidering av kommunens klimatanpassningaplan. Vi är också glada att Eva Chelbat, SSA-kordinator, var hos oss och lyssnade. Dessutom blev vi bjudna på Fairtradefika. 🙂

Wow, vilken värdefull respons ni alla samlat ihop genom ”two stars and a wish”- efter varje presentation. Att ge och få respons är värdefullt för utveckling inför torsdagens presentationer i mediateket i samband med Skåne Innovation Week 2018. Genom respons når vi längre i vår kunskapsutveckling! (Jag lägger in responsen i google drive till respektive grupp.)

Klicka på länkarna för mer information:

Ungdomar är med och skapar en hållbar framtid för Trelleborg

Klimatet förändras och det påverkar oss – Remissvar till klimatanpassningsplan

”Tal till nationen – mitt Sverige 2028”

Läsåret avslutas med ett Real Case; Unga berättar som handlar om valet 2018. Redan i januari började vi samtala om valfrågor i samband med läsningen av ”En annan gryning” av Camilla Sten, därefter har vi arbetat med Internetstiftelsens digitala lektioner för att stärka den källkritiska kritiska förmågan ytterligare; bland annat genom att granska fejksidor och falska nyheter.

Ni har två uppdrag att ansvara för inför vecka 22

Under vecka 21 ska ni dels fundera ut vilken valfråga som är viktigast för er och varför och dels via Tal till nationen – mitt Sverige 2028 (SVTplay) lyssna till vad riksdagspartiernas ledare vill prioritera. Skriv gärna minnesanteckningar i dokumentet i Google Classroom.

Var beredda på reflekterande samtal i små grupper under vecka 22 eller 23!

Vi på Barn- och fritidsprogrammet har en viktig roll!

I måndags så bjöds justitie- och inrikesministern Morgan Johansson, Socialdemokraterna, in för att besöka Barn- och fritidsprogrammet på SSG. Morgan Johansson besökte vår skola för att prata om tryggheten både på skolan men också på Gasverket p.g.a oroligheter.

Innan Morgan skulle besöka vår skola och framförallt Barn- och fritidsprogrammet, så skrev jag till min lärare och frågade henne om jag fick visa honom upp till BF- våningen. Jag är väldigt blyg av mig så jag brukar inte vilja “stå i centrum” men av någon konstig anledning så frågade jag henne om jag fick. Jag tycker att det är kul att just en minister besöker vår skola och vill göra en skillnad för tryggheten. När vi kom till skolan så var det polisbilar utanför skolan och det var några vakter som tillhörde ministern. När vi kom upp till BF- våningen så hade Morgan en “föreläsning” om tryggheten och när han pratade så var det jättemånga fotografer som tog tusentals bilder. Det jag snappade upp på var att vår lärare sa till ministern att en elev har jobbat på Gasverket och så fick hon berätta om oroligheterna som hände på Gasverket. Om jag ska vara ärlig så förstod jag inte vad han pratade om förutom om tryggheten.

Min upplevelse med Morgan var bra, han ville verkligen veta mina kompisars berättelse om oroligheterna de har sett. Det var intressant att han kom till vår skola och ville lyssna på våra berättelser om de oroligheterna vissa har sett med egna ögon.

Morgan Johansson berättar i artikeln “Minister lovade fler poliser och skärpta lagar” (Trelleborgs Allehanda) att “Vi måste rycka upp den organiserade kriminaliteten med rötterna. Om det får fortsätta som det gjort så blir det till slut systemhotande”. Han berättar också att människor inte vågar vittna eller att kontakta polisen och det är det viktigaste man måste göra, säger han. I den sista meningen så säger han att vi på barn- och fritidsprogrammet har en viktig roll, för att vi ska ta hand om de framtida jobben inom barnomsorgen.“Era kommande anställningar inom fritidssektorn har stor betydelse, en meningsfull fritid hindrar unga människor för att hamna i gäng och kriminalitet”, påpekar Morgan Johansson i artikeln “Samtal om trygghet när Morgan Johansson besökte Söderslättsgymnasiet” (Trelleborgs kommun).

Till sist så vill jag bara säga att det var en väldigt intressant dag med många nya intryck och galet mycket folk som sprang runt som yra höns för att få den PERFEKTA bilden.

Caroline Nilsson, BF 15

”Jag är glad att få läsa att ni har starka åsikter och egna tankar kring boken”

Författaren Camilla Sten har skrivit ytterligare en hälsning till er och är glad att ni har starka åsikter och egna tankar kring boken. Vi har läst hennes bok dels för att utveckla er läsförståelse och dels för att stärka er läskritiska förmåga, vilket är en oerhört viktig kompetens.

Under läsningens gång har vi bland annat pratat om att texter är öppna för tolkning. Det märktes inte minst under våra boksamtal då olika tankar fick mötas. Samtidigt som vi haft fokus på handlingen har vi också studerat Camillas syfte och budskap. Vi har också talat om hur läsaren dras in som medskapare i texten och om vem som inkluderas och exkluderas i romanen. Det har varit en bok som utmanat er som läsare, vilket har varit spännande att följa. Under läsningens gång har det förutom boksamtal i klassrummet funnits möjlighet att bokprata varje vecka via Google Hangouts. Det är något vi ska fortsätta med eftersom det ger nya möjligheter att hjälpa varandra till en god läsförståelse även om vi inte fysiskt ses. Vi har också haft stor användning av tre viktiga lässtrategier som vi arbetat med i många olika sammanhang, det vill säga att göra textkopplingar; text-mig, text-världen och text-text kopplingar.

Jag läste Camillas hälsning högt under lektionen i veckan som gick, men läs gärna den själv en gång och reflektera. Kanske är det något mer ni vill skriva till Camilla?

Kicka på länken för att läsa Camillas hälsning!

Stopp! ”Ta dig tid att granska innan du delar”

I dag har vi fortsatt arbetet med att använda Internetstiftelsens digitala lektioner som hjälper oss att utveckla den digitala kompetensen – Granska fejkade sidor på nätet Kritiskt tänkande är en viktig del i digital kompetens.

Rubriken ”Stopp! Ta dig tid att granska innan du delar” får sammanfatta de goda tips ni kommit fram till genom reflekterande samtal utifrån filmklippet Källkritik: Fejkade sidor (UR skola) och texten Partiledarna: så drabbas vi av fake news (Viralgranskaren, Metro). Övningen kopplade vi dels samman med boken vi läst ”En annan gryning” av Camilla Sten; en framtidsskildring där ett rasistparti tagit makten i Sverige och dels med valet 2018. Läsårets sista Real Case handlar således om valet 2018.

Under samtalen lyfte ni intressanta frågor som fick oss att tillsammans att utforska och kritiskt granska information på internet. En bra fråga var till exempel; vad händer om man delar falska nyheter? Vad blir konsekvensen? Vi tog hjälp av Internetstiftelsens guide om Yttrandefrihet på nätet.

Jag samlade ihop era förslag på hur man ska förhålla sig till nyheter som man tar del av i sina sociala flöden:

  • SE, LÄS, SÖK, TÄNK innan du DELAR (URskola)
  • Faktagranska och dubbelkolla källor
  • Jämför information med källor där information granskas
  • Använd de källkritiska frågorna: Vad? Vem? Varför? När? Hur?
  • Studera noga avsändare och budskap
  • Låter det för bra för att vara sant? Då är det kanske en falsk nyhet. Ta reda på mer…
  • Rannsaka oss själva. Se saker ur flera perspektiv.

Till nästa lektion ska ni ha funderat ut vilken valfråga som är viktigast för er. Hur prioriterar de olika partierna? Ta reda på de tre största valfrågorna för respektive parti. Mer information finns i Google Classroom.

Hur samarbetar skolan och hemmet 2030?

I samband med tävlingen Hemmet 2030 har vi arbetat med idéer som främjar framtidens hållbara skola. Vi tror nämligen att digitala lösningar öppnar upp för nya samarbetsmöjligheter för skolan och hemmet att kommunicera, samarbeta och hitta lösningar tillsammans för barn och ungas bästa. Våra idéer visar en viktig funktion i hemmet 2030, vilket är att underlätta utbildning och lärande som alltmer blir digitalt och sker överallt.

Vi har under arbetsprocessen utforskat hur digitaliseringen förändrar skolan och arbetslivet, dels genom att läsa och samtala utifrån olika artiklar, bland annat om hur AI påverkar arbetslivet och skolan skrivna av Carl Heath, som är forskare och chef för digitalisering och lärande på RISE. Vi har också besökt utställningen ”En sagolik skola” på Malmö Museer som skildrar skolans utveckling under 175 år. I slutet av utställningen är det fokus på framtidens digitaliserade skola, vilket vi fokuserat på i samband med vår utmaning, dvs. att nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa idéer som genererar ett bättre samarbete mellan hemmet och skolan. Våra idéer kopplas samman med hållbar utveckling och mål 3 och 4 i Agenda 2030. Vi har pratat mycket om hur hälsa och lärande samspelar för goda läranderesultat. Klicka på länkarna för att del arbetsprocessen:

En sagolik skola – Ett lärorikt besök på Malmö Museer

Alla pratar om AI – det har vi också gjort

Real Case innebär utmaningar…

Under Skåne Innovation Week 2018 är tanken att vi ska presentera våra idéer för juryn som består av robotutvecklare från Linköpings universitet; se filmklippet, representanter från näringslivet samt samarbetspartners. I förväg får juryn och våra läsare en förhandstitt på tävlingsbidragen. Vill ni veta mer om våra fantastiska innovationer så besök oss på stadsbiblioteket den 1 juni! Boka er här!

Klicka för att ta del av våra tävlingsbidrag:


”Väldigt coolt att ha skypelektion”

 

Gränslöst lärande

I dag fick vi möta Raman från USA via Skype i undervisningen. Det var en lärorik och spännande upplevelse! Våra förväntningar inför föreläsningen var följande:

 

Mina förväntningar är att lära känna eller få lite extra information om författaren som gav ut boken som givit oss så mycket kunskaper inom skola och studietekniker.

Jag har höga förväntningar på föreläsningen och hoppas att han svarar på våra frågor.

Jag förväntar mig att det ska vara lärorikt.

Jag förväntar mig att Raman ska svara på våra frågor och att vi ska få en trevlig konversation.

Det ska bli kul att skypa med Raman i dag. Jag hoppas jag får svar på frågorna jag skrev på bloggen.

Förväntar mig att han ska förklara lite saker om boken.

Detta blir spännande! Jag förväntar mig att få svar på de frågor vi ställt till honom.

Jag förväntar mig att jag får svar på mina frågor och att jag lär mig något.

 

En kort tillbakablick – Vi har planerat, genomfört och följt upp workshop med yngre elever

Under hösten 2017 läste vi tillsammans Ramans uppskattade bok ”A i alla ämnen” och arbetade med att planera workshop för elever i årskurs 7 och 4. Tanken var att vi skulle lära oss effektiva studiestrategier som vi sedan skulle förmedla vidare till yngre elever. Vi är överens om att goda studiestrategier är viktigt genom alla skolstadier och något vi ständigt behöver utveckla. Vi fick välja ut olika studiestrategier för att erbjuda stor variation (olika är normen), dessutom frågade vi eleverna i årskurs 4 och 7, via bloggen, vilka behov och önskemål de hade. Vi fick på så vis träna på att anpassa våra föredrag utifrån olika behov och förutsättningar. Hälsa och lärande sammanlänkat med koppling till de globala målen 3 och 4 har varit vår utgångspunkt. Det går hand i hand; om vi mår bra lär vi oss bättre!

Genom bloggen har vi dels haft kontakt, kommunicerat och samarbetat med elever i årskurs 7 och 4 inför och under workshopen på gymnasiet och dels inför författarbesöket då vi kommunicerat med Raman. Ta del av processen och vår lärandeupplevelser via länken Lära för livet – TeachMeet för elever av elever

Vi har utvecklat viktiga förmågor (21st Century Skills) som vi behöver både i och utanför skolan nu och framåt, bland annat initiativförmåga, kritiskt tänkande, metakognition, kreativitet, kommunikation, problemlösning, samarbetsförmåga med mera.

Under Ramans föreläsning fick vi repetera det vi tidigare lärt oss, ställa frågor till Raman och bli inspirerade att nå ännu längre i vår kunskapsutveckling. Det här var våra tankar efter föreläsningen:

Jättebra presentation som sammanfattade boken. Väldigt coolt att ha skypelektion. Blev så inspirerad till att plugga och lära.

Bra föreläsning! Bra pratat. Du fick det låta intressant på många sätt och vis.Tyckte detta var väldigt kul, men det blev lite tråkigt efter en lång stund att sitta och lyssna.

Bra föreläsning! Man ska kämpa hårt. Du väljer själv vad du gör! Varför riktade du inte in dig på någon sport?

Jag tyckte det var en bra föreläsning! Fick en annan bild av Raman. Hade en negativ bild av honom när jag läste boken.

Jag tar med mig alla dessa tips! Tror du att en elev med dyslexi kan få A i alla ämnen?

Jag tar med mig att jobba hårdare och vara mer inspirerad under lektionerna.

Jag har lärt mig att inte ge upp och att man ska tro på sig själv.

Kul  med skypelektion!

Nu ska vi kontakta eleverna i årskurs 7 och 4 och ta reda på hur det har gått med deras presentationer på den egna skolan. Vårt arbete har fått ringar på vattnet och förhoppningsvis har vi tillsammans, genom vårt kreativa samarbete, lyft fram vikten av att arbeta med effektiva studiestrategier genom alla skolstadier och över alla ämnesgränser. Det livslånga lärandet blir allt viktigare i en ständigt föränderlig värld. Lära för livet – Vi kan, vill och vågar!

 

Real Case innebär utmaningar…

Hemmet och skolan 2030

Att förpacka och presentera er idé innebär utmaning eftersom ni behöver göra en prototyp, film eller presentation av något slag. Ert uppdrag var att skapa en ”hisspitch”; skriva några korta meningar som säljer er idé. Varför heter det ”hisspitch” eller ”elevator pitch”? Det innebär att du ska hinna berätta om din idé för en intressant individ under en kort hissfärd. Du har endast en kort stund att övertyga om att din idé är riktigt bra.

En annan utmaning är att alla i gruppen behöver bidra, ta ansvar och hjälpas åt att få ihop alla moment i projektet.

Slutligen, är det showtime; dags att bidra till ett blogginlägg så att jurygruppen och våra läsare kan ta del av era idéer! Ta hjälp av allt material som delas i Google Classroom och arbeta vidare med uppdragen utifrån min respons.