Vad läser du under sportlovet?

Här gör vi läsglädje synligt och ger varandra lästips!

Min önskan är att ni alla ska känna glädje i att läsa olika slags litteratur och få upplevelser genom läsningen. Vad gillar du att läsa på fritiden? Berätta!

Tillsammans kan vi uppmuntra till mer läsning och via bloggen, som är en mötesplats, kan vi dela läsupplevelser med varandra. Jag vill hellre vara fattig i en stuga full med böcker än kung utan lust att läsa. – Thomas Macanlay

Ha ett härligt sportlov!

På bilden ser ni min beagletjej Disa. Hon gillar också läsning. 😉

 

Kamratrespons – Texter, språk och ömsesidig påverkan i fokus

Välj vilken text du vill ha kamratrespons på! Novell, referat, utredande text, resonerande text, dikt, låttext. Vi har jobbat med olika typer av texter…

Genom att ge varandra respons får ni tillgång till kunskaper, tankar, mönster, uttryck, strategier med mera som kan användas för utveckling av eget skrivande. Vi ägnar oss åt processorienterat skrivande som bygger på att texter bearbetas utifrån respons från flera. Ni får möjlighet att lära och utvecklas i en social kontext som bygger på dialog. Ni både lär andra och lär av andra. Dessutom stärks er metaspråkliga kompetens. (Jag berättar och visar vad det innebär när vi ses.) Responsen ska motiveras utifrån undervisningsmaterialet vi använder, exempelvis checklistan Följ den röda tråden, och Handboken Världens kortaste handbok i svenska. Dessutom zoomar vi så klart in Skolverkets kunskapskrav.

Vi avslutar med reflektion i bloggen. Vilka är framgångsfaktorerna respektive fallgroparna med kamratrespons? Ni har ordet…

Kick-off i skolans mediatek för Berättelser som förändrar…

I dag samlades elever, lärare, skolbibliotekarier och rektor för att inviga läsprojektet Berättelser som förändrar. Elever från olika årskurser och program fick VIP-inbjudan och möjlighet att mingla, fika och möta inspirerande läsförebilder i skolans mediatek. Rektor talade om läsningens betydelse och lärare samt skolbibliotekarier berättade om böcker som förändrat deras liv…

Berättelser som förändrar är en stor nationell lässatsning som syftar till att väcka ungas läslust, men också att fördjupa deras kunskaper om andra och sig själva, och även bidra till ett mer humant samhälle.

Vi är väldigt stolta och glada att vara en av de utvalda skolorna. 🙂 Läsning ger oss vingar…

 

 

 

 

Utforskande samtal inför kommande tema och läsprojekt

Att uppleva och känna delaktighet är en förutsättning för att lära och utvecklas!

I dag ska vi fokusera på utforskande samtal utifrån EPA – metoden; enskild – par – alla. Vi börjar med en kort flödesskrivning kring vårt kommande tema Din framtid och läsprojektet Berättelser som förändrar. Syftet är att ni ska påverka undervisnings innehåll och form. Vi kommer att arbeta med några centrala skönlitterära verk vilket är vårt ramverk, likaså att centrala förmågor som läsa, skriva, samtala ska finnas med. Inom ramen finns utrymme för kreativitet; dvs. att era intressen och önskemål träder fram.

Efter flödesskrivningen samtalar ni i par eller grupp och delger varandra. Berätta för varandra vad ni skrivit utan att kommentera varandras förslag och önskemål. När alla fått berätta börjar ni ställa frågor till varandra, utvecklar, förklarar, problematiserar osv. Samla era önskemål genom att kommentera i bloggen.

Till sist delger varje par/grupp hela gruppen vilka förslag och önskemål som kommit fram. Kan vi hitta mönster?