I dag samlades elever, lärare, skolbibliotekarier och rektor för att inviga läsprojektet Berättelser som förändrar. Elever från olika årskurser och program fick VIP-inbjudan och möjlighet att mingla, fika och möta inspirerande läsförebilder i skolans mediatek. Rektor talade om läsningens betydelse och lärare samt skolbibliotekarier berättade om böcker som förändrat deras liv…

Berättelser som förändrar är en stor nationell lässatsning som syftar till att väcka ungas läslust, men också att fördjupa deras kunskaper om andra och sig själva, och även bidra till ett mer humant samhälle.

Vi är väldigt stolta och glada att vara en av de utvalda skolorna. 🙂 Läsning ger oss vingar…