Mitt Sverige 2028 – Fortsatt fördjupning och förberedelse inför textskapande

Meningsskapande process

I våras började vi arbeta med valet 2018. Nu är tanken att vi under två veckor ska fortsätta fördjupa kunskaperna ytterligare genom att lyssna på samtliga åtta partiledares tal till nationen; mitt Sverige 2028. ”En partiledare, ett tal, en vision, om Sverige 2028″

Ni ska analysera och kritiskt förhålla er till innehållet; bland annat urskilja framtidsvisioner och reflektera över vad som prioriteras och vad som väljs bort.

Underlaget ska sedan användas som stöd under gruppsamtal och i samband med en skrivuppgift som ska delas i bloggen. (Instruktion och material är delat i Google Classroom. Jag skriver respons i anteckningarnaloggarna. (Läs responsen inför samtalet, så är du väl förberedd!)

 

 

Vi kan alla lyckas i skolan!

Så roligt att ni har längtat efter Real Case under sommaren! Det har jag också! 

I vanlig ordning startar vi upp terminen med att samtala om vilken betydelse vårt tänkande och en bra undervisning har för det resultat vi uppnår. Vi samtalar utifrån forskaren Carol Dwecks ord; ”talanger och förmågor kan utvecklas med hjälp av ansträngning, bra undervisning och ihärdighet”.

Vi samtalar bland annat utifrån den grafiska sammanställningen om två olika mindset (statiskt och dynamiskt), om begreppet metakognition och vilken betydelse undervisningen har för lärande och utveckling. I samband med det riktar vi fokus på lärstrategier och reflektionsloggen och slutligen skriver var och en individuell målsättning i elevloggen; från nuläge till önskat läge.

 Ännu ett spännande läsår väntar. 🙂 (Bilderna finns  också i Classroom tillsammans med en filmen som förklarar de olika tankesätten. )