Julfika och läslov

Favorit i repris: Läslov  

Under jullovet ska vi bland annat ägna oss åt läsning, det vill säga fortsätta vår gemensamma läsning av boken 16 rader. ( I Google Classroom delas bokuppdragen, kunskapskraven och läschema/planering. ) Vill du repetera lässtrategier? Se filmklippet om lässtrategier (UR) som vi tidigare tittat på i kursen.

I dag har vi läst en text och samtalat om varför det är viktigt att läsa. Lista dina argument för varför läsning är viktigt. Förhoppningsvis bidrar vår läsmotivation till att fler läser under lovet. 🙂

 

laslov-001

 

Förberedelse inför podinspelning

Skapandet av podcast möjliggör för er att utveckla flera viktiga förmågor som exempelvis undersöka, analysera, skriva manus, tala mer effektivt utifrån stödord, lösa problem, hantera tid och anpassa språket efter mottagare och situation. Det innebär också en värdefull möjlighet att stärka lärandet genom att använda digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer. Podcastinspelningen sker efter jullovet.

Inför podinspelningen har vi gjort följande:

 • Läst kapitlet Mitt sjätte sinne i boken 16 rader av Petter och lyssnat på hans låtar via Youtube.
 • Förberedelseuppgiften gick ut på att ni fick välja ut en låttext ni fastnat för samt skriva talmanus inför inspelningen.
 • Vi har samtalat om vad podcast är och hur inspelningen ska gå till med hjälp av datorns funktioner.

Efter lovet fortsätter förberedelserna inför podcastinspelningen:

 • Lyssna på en självvald Podcast (utifrån eget intresse) för att bekanta er med formatet.
 • Inspelning av podcast.
 • Responsarbete och bearbetning.

Hur hänger bilder och musik ihop med språk-, läs-, och skrivutveckling?

16 rader av Petter är vårt senaste läsäventyr!

I samband med läsning av bokens förord och inledning har vi arbetat med bilden som pedagogiskt verktyg för att stärka språk- och kunskapsutvecklingen. I samhället är bilder och visuella uttrycksformer stort därför ska ni få möjligheter att tolka och kommunicera med bilder i skolarbetet. Genom att ”läsa” bildens flera skikt lär ni er att tolka budskap samt uttrycka innehåll och form. Bilden på Petter som finns i uppdragsbeskrivningen samt antagandet att han i bilden skapar sin nästa hitlåt är underlag för att skriva en sammanhängande text i Google Classroom (300-400 ord) med stöd av viktiga nyckelord hämtade ur boken. Övningen syftar också till att ni stärker förmågan att arbeta vidare med era texter (bearbeta) utifrån lärarrespons.

Text, bild, eget tänkande och samarbete samspelar, vilket blir en kreativ övning där flera förmågor stärks och utvecklas.

 

 

 

Ett trevligt studiebesök på sodalicius

Vi var på Sodalicious den 27/10 där vi gjorde ett studiebesök för att lära oss lite om hur man gör ekologisk läsk. Det var ett väldigt trevligt studiebesök med en engagerad ägare. Han visste väldigt klart och tydligt vad han skulle göra för något.

Han har varje moment klart för sig och visade att man kan hitta nya vägar i livet. Man måste inte alltid jobba i samma bransch hela tiden och det visar definitivt ägaren. Med tanke på att han i fjorton år tidigare arbetat inom it branschen och gick senare in i vägen, men jobbar nu med att göra ekologisk läsk. En läsk som är väldigt god även om den inte innehåller så mycket socker.

 

14971671_1143266175751347_92297281_o 14964242_1143266082418023_469949892_o 14963537_1143266222418009_800644672_o 14959096_1143266109084687_372797667_o 14959074_1143266142418017_1972681452_o

 

 

Följ din dröm och gör också något bra för andra…

Petter berättar i texten; Handikappet blev en superkraft och i filmklippet; Det som var mitt handikapp är mitt yrke i dag hur hans svårighet att läsa och skriva blivit en superkraft som gör gott för honom och för andra. Han har uppfyllt en dröm, vilket vi också kan läsa om i boken 16 rader av Petter.

Drömmer du också om att förverkliga något du tror på och samtidigt göra gott för andra? Om vi frågar små barn vad de drömmer om att bli eller förverkliga så märker vi att de tänker stort och fritt. Bra! När gjorde du det sist?  Vad drömmer du om? Vad intresserar dig? Vad tycker du är roligt? Är det något du vill förändra? Använd din fantasi och tillåt dig själv att drömma. Allt börjar med en tanke eller en idé!

I novellverkstaden…

Olika kommunikativa uttryck samverkar- känslor och sinnen i fokus

Inträdesbiljetten till novellverkstaden erhöll du i samband med att tillsammans läsa, tolka, och samtala om novellen Ett halvt ark papper av Strindberg samt lyssna till entreprenören och författaren J.F. Hanssons genomgång under författarbesöket. Presentationen filmades bland annat för att öka tillgängligheten i undervisningen; om du inte var där kan du ändå ta del av lektionen och behöver du lyssna igen har du möjlighet att göra det (säg till om du önskar länken till hela klippet). Att ”låna in” författarkompetens som en ingrediens i undervisningen gör inte bara att det känns ”på riktigt” utan skapar också variation.

 

I novellverkstaden

Vi har tillsammans utforskat den första fasen i skrivprocessen; förstadium, vilket handlar om att göra nödvändiga förberedelser innan skrivsituationen; analys av skrivsituationen, stoffsamling och disposition. Arbetet med novellen går ut på att ni ska lära er skapa och kommunicera via olika uttryck. Ni får möjlighet att lära er dels hur man skriver en novell och dels hur man skapar en multimodal novell som innehåller skrift, bild, ljud och layout. 

Vi har ställt följande frågor:

 • Vilken typ av text är det jag ska skriva?
 • Vad vill jag med min text?
 • Vem eller vilka ska läsa min text?
 • Vilket stoff behöver samlas in? Vad är viktigt att ha med? Vad är inte viktigt? Researcha som Fredrik Hansson berättade så ingående om under författarbesöket. (Fundera ut handling och  huvudbudskap, ta sig till platsen; känna in miljön med alla sinnen, dokumentera i bild och lära känna sina huvudpersoner; yttre och inre egenskaper. Post it-lappar på väggen i klassrummet; se berättelsen växa fram…)
 • Vilken struktur ska texten ha? (”Karta till texten”- novellkurvan)

Efter lektionerna har ni reflekterat över lärandeprocessen genom digitala Exit tickets och i Google Classroom. Jag läser, skriver tillbaka och formar kommande lektioner utifrån era utvärderingar.

Processen fortsätter nästa vecka då ni får möjlighet att utbyta idéer utifrån ”post-it tavlorna” samt ny och fördjupad input kring beskrivningar, ”börjor”, upptrapningar och avslutningar. Ni kommer då att få låna boken Världens kortaste handbok i svenska.

 

po-001