Olika kommunikativa uttryck samverkar- känslor och sinnen i fokus

Inträdesbiljetten till novellverkstaden erhöll du i samband med att tillsammans läsa, tolka, och samtala om novellen Ett halvt ark papper av Strindberg samt lyssna till entreprenören och författaren J.F. Hanssons genomgång under författarbesöket. Presentationen filmades bland annat för att öka tillgängligheten i undervisningen; om du inte var där kan du ändå ta del av lektionen och behöver du lyssna igen har du möjlighet att göra det (säg till om du önskar länken till hela klippet). Att ”låna in” författarkompetens som en ingrediens i undervisningen gör inte bara att det känns ”på riktigt” utan skapar också variation.

 

I novellverkstaden

Vi har tillsammans utforskat den första fasen i skrivprocessen; förstadium, vilket handlar om att göra nödvändiga förberedelser innan skrivsituationen; analys av skrivsituationen, stoffsamling och disposition. Arbetet med novellen går ut på att ni ska lära er skapa och kommunicera via olika uttryck. Ni får möjlighet att lära er dels hur man skriver en novell och dels hur man skapar en multimodal novell som innehåller skrift, bild, ljud och layout. 

Vi har ställt följande frågor:

  • Vilken typ av text är det jag ska skriva?
  • Vad vill jag med min text?
  • Vem eller vilka ska läsa min text?
  • Vilket stoff behöver samlas in? Vad är viktigt att ha med? Vad är inte viktigt? Researcha som Fredrik Hansson berättade så ingående om under författarbesöket. (Fundera ut handling och  huvudbudskap, ta sig till platsen; känna in miljön med alla sinnen, dokumentera i bild och lära känna sina huvudpersoner; yttre och inre egenskaper. Post it-lappar på väggen i klassrummet; se berättelsen växa fram…)
  • Vilken struktur ska texten ha? (”Karta till texten”- novellkurvan)

Efter lektionerna har ni reflekterat över lärandeprocessen genom digitala Exit tickets och i Google Classroom. Jag läser, skriver tillbaka och formar kommande lektioner utifrån era utvärderingar.

Processen fortsätter nästa vecka då ni får möjlighet att utbyta idéer utifrån ”post-it tavlorna” samt ny och fördjupad input kring beskrivningar, ”börjor”, upptrapningar och avslutningar. Ni kommer då att få låna boken Världens kortaste handbok i svenska.

 

po-001