När jag hör om övergrepp eller orättvisor mot oss livmoderbärare så blir jag så besviken och arg på vår VÄRLD. – Matilda Vikström ”Tankar om vår tid av 14 unga”

Vad gjorde Maria på konferensen A Sustainable Tomorrow och hur påverkar det undervisningen?

I dag har vi zoomat in mål 5: jämställdhet och planerat för ett nytt Real Case: Target 5 – våga prata ut och skapa förändring. Jag berättade inledningsvis om konferensen A Sustainable Tomorrow i Helsingborg som jag besökte i går. Om vad konferensen syftar till och hur det gick till när en ny idé om ett Real Case växte fram under en tvärfunktionell workshop som fokuserade på mål 5.

Ett skarpt uppdrag – från ord till handling

  • Vi inledde undervisningen med ett samtal om mål 5.
  • Fortsatte med högläsning och reflekterande samtal utifrån Matilda Vikströms text i e-boken ”Tankar om vår tid av 14 unga”.
  • Under samtalet väcktes frågor om kränkande behandling och trakasserier, om orättvisor mot flickor och kvinnor, ”lika lön för lika arbete”, tvåkönat äktenskap, HBTQ-frågor och mycket mer.
  • Vi samtalade också om en incident som hänt på vår egen skola i samband med studentbalen 2018; om vad som blev fel och vad som kan göras för att förhindra att samma misstag upprepas.
  • Vi pratade om sociala mediers betydelse för att medvetenheten kring dessa frågor ökar och hur vi suddar ut gränser mellan samtalet på nätet och frågor som vi samtalar om i undervisningen. Matilda berättar i sin text att hon först blev medveten om dessa frågor via Youtube och olika Youtubers. Matilda skriver: ”Youtubers är öppna och förklarar gärna för andra, som till exempel HBTQ-personerna Thomas Sekelius, Freja Lindberg och Henry Ash.”
  • Slutligen pratade vi om arbetslivet och jämställdhetsfrågan och i samband med det fortsatte vi smida planer inför nästa spännande Real Case. Vi bestämde oss för att bjuda in representanter från näringslivet för att samtala om jämställdhet i arbetslivet och utforska hur skola och arbetsliv kan samverka för att skapa förändring. Fortsättning följer…