I en nutida värld med olika typer av orättvisor inom många olika områden har människan skapat en värld som inte kan fortsätta i samma spår. Över hela vår värld finns idag människor som svälter, saknar rent dricksvatten, sjukvård och lever ett liv i odräglig miljö där egentligen ingenting borde kunna överleva. Mänskligheten har egentligen inte lärt sig något av tidigare generationers misstag ur ett historiskt perspektiv. Vi krigar fortfarande trots att många far illa och makt är fortfarande ett berusningsmedel för vissa – vad har vi egentligen lärt?

En värld fri från ondska, våld och orättvisor vore väl eftersträvansvärt?

En värld där kärlek till moder jord, till sin nästa vore väl kärt

Att förvalta ett arv utan mera fördärv

Att skapa en bättre framtid för både människa,djur, växter och miljö

ska väl kunna gå om vi tillsammans komma överens vilken väg som är oss bäst

annars allt på sikt kan dö.

Tillsammans så kan vi gå mot en ljusare framtid 2030.

Vad jag ville åstadkomma med min dikt var att påminna andra om hur omvärlden ser ut och varför? Mitt huvudargument är att försöka förklara att människor alltid varit i konflikt med en och en annan och vad som kan behövas för att alla ska kunna leva mer harmoniskt. Det är svårt och därför föreslår jag att vi försöker ignorera våra skillnader och samarbetar för en bättre och hållbar framtid, som kan gynna oss alla tillsammans.

Och som en avslutning så vill jag uppmana vem som helst att våga prata ut, oavsett vad du än tycker eller vad du än känner, för annars kommer man att bli ignorerad och då kanske ingen kommer att lyssna på dina förslag eller vad du ens har att säga. Våga att uttrycka dig själv. Lär dig att uttrycka dig du vinner på det i längden. Du kan uttrycka dig som jag har gjort genom att skriva en dikt, men det är upp till dig själv.