Inför världspoesidagen den 21 mars så har skolan arbetat med dikter. Dikten som jag kommer läsa för er är inspirerad av låten Goliat med artisten Laleh. Goliat handlar om några av de globala målen. Dikten som jag har skrivit handlar om mål 6, rent vatten och att man inte ska skada varandra. Allt barn gör kommer att påverka deras framtid. Så här har låten Goliat inspirerat mig:

Barnen är vår framtid

Jorden är deras hem

Vi ska ta hand om jorden

Så att jorden kan ta hand om framtiden

Ska vi bara sitta och inte bry oss?

Eller ska vi göra jorden till framtidens hem?

Den 21 mars är en viktig dag för all poesi som finns i världen. Man kan uttrycka sig hur som helst bara man har ett budskap när man skriver poesi. Min dikt ska ge er en tankeställare så att ni kan göra något för barnens framtid. Mål 6, rent vatten handlar om att alla ska ha rätt till rent vatten. Ingen ska gå törstig! Så gör som jag, skriv en dikt som har stor betydelse för just dig!