Barn och ungas tankar för en bättre värld 

Hur skapar vi en bättre värld? Vad kan vi; var och en göra för att bidra till hållbar utveckling? Vad kan vi åstadkomma tillsammans? Hur bygger vi de broar som behövs för att tillsammans förändra världen? Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Det finns alltid något man kan bidra med. Det farligaste är likgiltigheten (Jan Eliasson).

The World Poetry Day 2018 inrättades av UNESCO för att inspirera och ge poesin en större roll i samhället. Mats Söderlund, författare och poet har sagt följande om poesi; Sanningen är att vi inte klarar oss utan den. Våga använda den. Våga provocera med den. Våga illustrera med den. Våga låta den tala i ditt ställe! (http://www.unesco.se/varldspoesidagen-21-mars/)

I ett Real Case; värdeskapande och språkutvecklande projekt, som kopplas till Agenda 2030, skriver och förmedlar vi framtidspoesi; vi använder ordens kraft för att berätta om en bättre värld för alla. Läs och/eller lyssna på våra dikter om framtiden, bli inspirerad och gör din röst hörd. Skapa en dikt om framtiden som kopplas till de globala målen. Skriv på vilket språk du vill och dela din framtidsvision under Världspoesidagen 2018. #varldspoesidagen2018 #worldpoetryday

Läs och lyssna på våra dikter:

Hållbar framtid

Tillsammans

Framtid

Underbara planet

År 2030

Barnen är vår framtid

Världen mot Goliat

En bra framtid

Alla är vi lika värda

God utbildning för alla

Hur kommer framtiden se ut?

Nyckeln till helheten