Har din debattartikel följande?

Inledning

  • En inledning som beskriver ämnet?
  • En inledning som i slutet av stycket introducerar din tes och förklarar varför ditt ämne (eller tes) är viktig.Tes
  • Är din tes klar, tydlig och i början av din text?Argument
  • Har du övertygat läsaren om att du har rätt genom att underbygga dina argument? Tänk på etos, logos och patos.
  • Har du tagit med tillräckligt många (och olika) argument?
  • Har du delat upp dina argument i olika stycken? Allra tydligast blir det om du fokuserar på en sak i taget. Alltså: ett argument per stycke.Motargument
  • Tänker du på de som inte tycker som dig?
  • Har du Övertygat läsaren om att det är fel?

Avslutning

  • Har du sammanfattat dina viktigaste argumentHar du upprepat din tes med hjälp av en slagkraftig avslutande mening?