Hur kan unga bli medskapare till trygga dynamiska lärmiljöer där de mår bra, når sin fulla potential och samtidigt är aktiva medskapare i samhällsutvecklingen?

I det övergripande temat Vår stad 2030 arbetar vi i projektform och samarbetar med omgivande samhällsaktörer. Skolan och staden som lärmiljö rymmer stora möjligheter. Med nyfikenhet och engagemang utforskar och upptäcker eleverna vad som behöver förändras i samhället, därefter antar de utmaningar tillsammans, kommer på nya idéer och blir medskapare till smarta hållbara lösningar. Arbetet syftar till att stärka elevernas kunskaper och kompetenser så att de kan välja sin bästa väg framåt och samtidigt bli aktiva medskapare till en hållbar framtid.

Tavlan är illustrerad av Ingrid, Simpley Draw It Big. Den har skapats utifrån elevers berättelser och illustrationer där det framgår hur de vill se stadsdelen Övre och stadsparkskvarteren i Trelleborg förändras och utvecklas. Kommunens vision är att Övre och Stadsparkskvarteren ska utvecklas till en grön och småskalig stadsdel och att omvandlingen ska läka samman centrala Trelleborgs stadsstruktur. Trelleborgs kommun