Staden som dynamisk lärmiljö

Hur kan unga bli medskapare till trygga dynamiska lärmiljöer där de mår bra, når sin fulla potential och samtidigt är aktiva medskapare i samhällsutvecklingen?

I det övergripande temat Vår stad 2030 arbetar vi i projektform och samarbetar med omgivande samhällsaktörer. Skolan och staden som lärmiljö rymmer stora möjligheter. Med nyfikenhet och engagemang utforskar och upptäcker eleverna vad som behöver förändras, därefter antar de utmaningar tillsammans, kommer på nya idéer och blir medskapare till smarta hållbara lösningar. Arbetet syftar till att stärka elevernas kunskaper och kompetenser så att de kan välja sin bästa väg framåt och samtidigt bli aktiva medskapare till en hållbar samhällsutveckling.