Använder du Wikipedia som källa i skolarbete?

Följande undervisningsaktivitet formades i samband med Läslyftet och syftar till att stärka dina kunskaper i källkritik. Att tänka kritiskt och granska källor är nödvändigt för alla. Vi har bland annat använt oss av Webbstjärnans guide för källkritik på internet.

Du som har tillgång till en dator och uppkoppling till nätet har fler resurser för att skaffa fram fakta och dra egna slutsatser än någon någonsin haft tidigare. I den digitala kompetensen ingår att du bör kunna hantera Internet och förstå hur källor på Internet skapas och kan användas. Om inte annat för att du själv ska slippa bli lurad och sprida falsk information vidare. (Alexanderson, Kristina (2012) Källkritik på internet. Webbstjärnan).

Zooma in Wikipedia!

I förväg (flipped classroom) tittade ni på filmklippet Förstå kunskapskraven; om källkritik – resonera om källans trovärdighet i ämnet svenska (UR)Filmen tar upp hur man kan granska bland annat Wikipediaartiklar genom att fokusera på referenser, diskussion och historik.

Vi startade lektionen med att ”tänka högt” i grupper och spontant samtala om vilka erfarenheter vi har av att använda Wikipedia som källa. Det visade sig att nästan alla undviker att använda Wikipedia som källa i skolarbete, men söker däremot information där på fritiden. Vi tog oss an följande fråga; varför använder vi inte Wikipedia som källa i skolarbete?

Vidare lyssnade vi till en adjunkt som resonerade om Wikipedia som källa och vi kom fram till att man kan använda Wikipedia som en startpunkt för att få överblick kring ett ämne, men att vi söker mer information via artikelns referenser. Utifrån resonemanget arbetade vi vidare genom LÄR-PAR-metoden och utforskade och granskade en Wikipediaartikel utifrån referenser, diskussion och historik-flikarna.