I torsdags kom Mattias från Sodalicious till SSG och det blev en lärorik workshop. Vi inledde med läskprovning, därefter en kort genomgång av Mattias (om bland annat företaget och entreprenörskap) och slutligen elevaktiva samarbetsövningar. Ni kom fram till många intressanta idéer gällande sommarens läsksmak, design, marknadsföring och release. Bra jobbat! Framöver blir det ytterligare studiebesök (läs mer om tidigare arbete), kreativt arbete i skolan, digital samverkan och till slut releasefest! 🙂

Reflektera över följande: (Vi samtalar mer om det efter påsklovet.)

  • Kan man lära sig att bli entreprenör? Vilken roll spelar skolan?
  • Skulle du kunna tänka dig att bli entreprenör i framtiden? Varför/varför inte?