Elever & AI samskapar för en hållbar framtid

Etikett: Svenska

Besök hos Cool Minds

Igår tog vi bussen in till Malmö från Trelleborg för att besöka företaget Cool Minds. Cool Minds är ett nöjescenter för människor som är intresserade av att programmera och framföra innovationer. På Cool Minds kan du göra många olika aktiviteter. Du kan till exempel rita med 3D pennor, filma sketcher och programmera som vi fick pröva på igår.

När vi hade landat och var framme vid Cool Minds var första uppdraget för dagen att gå med på en trevlig rundtur med hjälp av en duktig man. Han visade alla roliga aktiviteter man kunde hitta på och hur de gick till. Efter våran trevliga rundtur satte vi oss i ett kallt rum där det fanns ett flertal datorer. Efter att vi satt oss vid datorerna fick vi i uppgift att “brainstorma” utifrån de globala målen. Detta gick utmärkt och vi fiskade fram ett par bra idéer. Efter att vi brainstormat och tagit några behövliga pauser gick vi över till den svårare delen enligt mig, att programmera.  

Programmera var roligt och lärorikt. I början var det trögt och segt men senare när man förstod hur programmeringen fungerar var det roligt. När vi var klara med vår programmering fick vi övergå till att skapa en prototyp. Vår självdesignade prototyp skulle föreställa en nylanserad telefons layout och funktioner. Prototyperna utgick utifrån våra idéer som vi brainstormat fram tidigare i det kalla datorrummet.

Jag tycker detta är ett jätteroligt sätt att arbeta på i våran svenskkurs eftersom det är kreativt och annorlunda vilket jag gillar. Jag föredrar dessa utflykter och andra aktiviteter istället för att sitta i skolan och studera. Sitta och bara skriva massa texter kan bli tråkigt och omotiverade. Jag ser mycket fram emot vårt samarbete med Cool Minds och vilken riktning det kommer leda vårt real case. Jag hoppas såklart att detta kommer gå lysande och att vi lyckas nöta fram en fantastisk innovation som gynnar den hållbara utvecklingen. Detta lär ge oss goda förutsättningar att vinna en av de två kategorierna på Malmö live.  

Innocarnival tävlingen 2018

Vi elever på svenskan kommer åka till Malmö och besöka företaget Cool Minds för att få hjälp och inspiration till vårt projekt som handlar om hållbar utveckling. Målet med detta projektet är att bidra till ett bättre samhälle, samt få en större bild av de globala målen. Vi kommer senare till våren vara med i en tävling som heter Innocarnival 2018.

http://innocarnivalskane.se/

Innocarnival är en tävling I Malmö som arrangeras för barn och ungdomar varje år. Tävlingen går ut på att skapa en innovation som skall ge en god förutsättning för att samhället skall bli en så bra plats som möjligt för alla att leva i. Vi lär oss även samarbeta och kommunicera med andra människor vilket gör det lättare att kunna skapa vår innovation. Detta årets upplaga av Innocarnival 2018 finns de två olika kategorier vilket betyder att de finns fler priser att vinna. Den första kategorin heter “Bästa innovation”, detta pris bedöms utifrån hur nytänkande innovationen är och även hur realistisk utförbar innovationen är. Den andra kategorin heter “Bästa arbetsprogress”,  denna kategorin bedöms utifrån hur samarbetet i gruppen har fungerat. Detta innebär hur bra gruppens kommunikation, kreativa arbete och kritiskt tänkande under skapandet av innovationen har fungerat.  

Jag tycker att detta projekt skall bli roligt samt lärorikt. Det ska bli kul att komma iväg från skolan och vara med på ett litet glädjerikt äventyr med några av mina klasskamrater. Jag hoppas att vi lyckas forma en intressant ide som förhoppningsvis lär få några ögon på sig i tävlingen, Innocarnival 2018.   

 

”Svåra sagor” – bakom kulisserna inför författarbesök

Den 25 november får ni möjlighet att träffa Christina Wahldén på Söderslättsgymnasiet!

Våldtäkt, hedersmord, sexuellt utsatthet på nätet, självmordstankar, svåra sjukdomstillstånd är några av Christina Wahldéns ”tunga” bokämnen som får uppmärksamhet i det läsande- och reflekterande rummet på SSG. I ett läsprojekt på Resurscentrum läser eleverna tre av hennes böcker på egen hand. Vi ägnar oss också åt högläsningsaktiviteter och fokus på läsförståelse, kritiskt tänkande och reflekterande samtal gällande boken Hej, snälla! Det är en lättläst bok om ett svårt ämne.

Låt oss prata om vad det innebär att vara medmänniska. Hur är en god respektive mindre god medmänniska? Kan vi vara goda medmänniskor på olika sätt?

Högläsning varvat med era frågor och behov av samtal kommer att vara i fokus, som alltid. När vi läser har vi hela känsloregistret påkopplat och genom modellering får ni möjlighet att se hur en aktiv läsare gör. Före högläsningen samtalar vi om bokens titel och därefter stort fokus på omslaget och bildens budskap; ”En bild säger mer än tusen ord”. Ni får gissa vem kvinnan på bilden är, vad det står på hennes skylt och vem som finns på hennes fotografi. Genom övningen kan ni få syn på hur mycket ”text” en bild innehåller. Vi lär oss tillsammans tyda bildens språk.

Därefter läser vi texten på bokens baksida och stannar upp för att reflektera kring följande ”Det sitter en ung, romsk kvinna på marken och tigger. När Mia skyndar förbi ser hon att kvinnan väntar barn. Men Mia ger henne ingenting. Varför gör hon inte det?” Ni skriver ner tankar som dyker upp; se kommentarer. Vidare läser vi första kapitlet, stannar upp vid nya ord och avslutar sedan med att fundera kring vad kommer att hända framöver när Mia valt att ge den unga kvinnan ett paket pannkakor. Vad kommer att hända framöver? Se kommentarerna. Nästa lektionstillfälle fortsätter högläsningen och samtalen…

Eftersom vi har tillgång till gränslöst lärande använder vi digitala lärresurser och Google Classroom. Vi samlar frågor; se bild som vi ska skicka digitalt till Christina inför författarbesöket. Vem vet kanske sammankopplas vi med andra elever som också läser Hej, snälla! 

Låt oss se vad vi finner när vi utforskar tillsammans…

 

img_4478

 

Vilken bok vill du skicka vidare?

Fokus på personliga läsupplevelser 

Estetisk läsning handlar om ditt personliga möte med boken du valt att läsa; hur du tolkar och förstår innehållet utifrån dina erfarenheter och förkunskaper. Genom skönlitteraturen lär du känna dig själv, dina medmänniskor och din omgivning. Vi har fokuserat på att lära känna karaktärerna i böckerna och hur de förändras. Läsningen pågår både i skolan och utanför och under läsningens gång arbetar vi med digitala läsloggar  i Google Classroom och boksamtal i par/grupp. 

Processen avslutas med en kreativ muntlig bokpresentation; Do it your way! som går ut på att du får välja hur du vill genomföra din presentation och planera för presentationen på ett genomtänkt sätt. Du får ett yttre ramverk att förhålla dig till (koppling till kunskapskraven), men det inre ”motivet” designades av dig. I stort sätt är det fritt fram att låta kreativiteten flöda…

Förförståelse och exempel är viktigt för att få en god start därför har vi tittat och lyssnat till några konkreta exempel (filmklipp) på hur man kan göra, samt samlat en lista med tips för att komma igång med uppgiften. Ni har tidigare fått vägledande respons på presentationer (Presentation av blogg och vlog), vilket möjliggör för er att gå vidare i lärandeprocessen och höja kvaliteten på bokpresentationerna.  Reflektion kring arbetsmetod, innehåll, process och resultat har gjorts genom Exit Tickets i slutet av varje arbetspass.

Syftet med uppgiften är att du ska läsa och och få en personlig läsupplevelse som delas med andra för att bidra till läslust. Win-win! Dessutom är syftet att stärka läsförståelsen och förmågan att sammanfatta, analysera och reflektera över det lästa. Ytterligare ett syfte är att stärka kreativt tänkande och förmågan att göra ”unika” muntliga presentationer inför en grupp där den digitala tekniken använts för att ge stöd åt lärandet.

Flera vägar mot målet – Reflektion efter presentationerna

Bokpresentationerna genomfördes i grupper. Kamratbedömning Two stars and one wish tillämpades för att stärka din lärandeprocess, därefter fick ni skriva era första kommentarer på bloggen utifrån frågan: varför vill du att andra ska läsa boken du läst?

Vi vill synliggöra att det finns flera vägar mot målet även om vi utgår från en gemensam yttre ram. Dessutom vill vi lyfta fram läsningens betydelse och understryka att det finns en bok för alla. Om du inte håller med behöver du fortsätta ”leta” efter boken som fångar dig! Skicka boken vidare…

 

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén