I morgon är det dags för boksamtal tillsammans med Sten i mediateket! Det gäller torsdagsgrupperna. Tider och grupper finns i Google Classroom. Där finns också jag undrar frågorna (Aidan Chambers) som är bra att fundera kring inför samtalet.

Boksamtalet inbjuder till ömsesidig dialog där olika tankar synliggörs och utmanas. Ni får möjlighet att bygga vidare på varandras tankar, problematisera och tänka i nya banor. Ni tränar upp förmågan att samtala och diskutera med andra, vilket är en välbehövlig kompetens i många olika sammanhang.

Vad vill du samtala om? Vad har fångat din uppmärksamhet under läsningens gång?  Vilka oklarheter vill du reda ut tillsammans under samtalet? Vad tror du händer i boken framöver?

I samband med boksamtalet stannar ni kvar i mediatekt för att läsa vidare i boken. Läs utforskande och tänk på lässtrategierna under läsningen. Minst 30 minuters läsning. Vem vet? Kanske stannar ni längre eftersom det är svårt att lägga ifrån sig boken. Vilka mörka hemligheter döljer sig under ytan i samhället där Jonas lever?