Elever & AI samskapar för en hållbar framtid

Etikett: Sodalicious

Vi kan, vill och vågar! Workshop med Sodalicious

I torsdags kom Mattias från Sodalicious till SSG och det blev en lärorik workshop. Vi inledde med läskprovning, därefter en kort genomgång av Mattias (om bland annat företaget och entreprenörskap) och slutligen elevaktiva samarbetsövningar. Ni kom fram till många intressanta idéer gällande sommarens läsksmak, design, marknadsföring och release. Bra jobbat! Framöver blir det ytterligare studiebesök (läs mer om tidigare arbete), kreativt arbete i skolan, digital samverkan och till slut releasefest! 🙂

Reflektera över följande: (Vi samtalar mer om det efter påsklovet.)

  • Kan man lära sig att bli entreprenör? Vilken roll spelar skolan?
  • Skulle du kunna tänka dig att bli entreprenör i framtiden? Varför/varför inte?

 

Real Case – skola och arbetsliv möts igen!

Fokus på livslångt lärande och kunskapskrav – win-win!

Real Case är ett samarbetsprojekt mellan skola och arbetsliv i syfte att stärka entreprenöriellt lärande. Att vara delaktig i ett Real Case tillsammans med Sodalicious, som är en ekologisk läskfabrik i Trelleborg, innebär att få lära och utveckla viktiga framtidsförmågor i ett verklighetsnära sammanhang. Det handlar om att vara delaktig och medskapande i Sodalicious företagsprocess för att ta fram en ny produkt. Tillsammans med ägaren och entreprenören Mattias Lindemann ska eleverna ta fram en ny läsksmak inklusive presentation av läsken.

I morgon är det dags för workshop på Söderslättsgymnasiet och entreprenören Mattias, som äger Sodalicious, besöker eleverna i deras lärmiljö.

Kort om vårt arbete under hösten:

  • Vi bekantade oss med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande genom att läsa, samtala och koppla ihop skola och arbetsliv.
  • Vi gjorde studiebesök på Sodalicius.
  • Eleverna genomförde reportage och fick möjlighet att lära sig hur man skriver på webben. Läs mer om elevernas upplevelser via länkarna:

Ett trevligt studiebesök på Sodalicious 

En smaklig upplevelse

Studiebesök på Sodalicious

  • Eleverna gjorde undersökningar bland ungdomar och vuxna för att få fram intressanta läsksmaker.

Under våren fortsätter vi så här:

  • Vi stärker entreprenöriellt ytterligare och tar tillvara på digitaliseringens möjligheter och arbetar med ”flipped classroom” genom att se filmserien Unga entreprenörer – Idéfabriken (UR) inför och efter entreprenörbesöket.
  • Det blir workshop – elever och entreprenör möts för att tillsammans ta fram en ny läsksmak samt utforska ekologisk läsk och livet som egen företagare. Det blir också läskprovning, övning i argumentation och storytelling som marknadsföringsverktyg m.m.
  • Releasefest

Håll utkik i webbtidningen för spännande inslag från vår workshop och vårt arbete framöver! 🙂

Real Case – Möte med entreprenören som driver Sodalicious

Real Case är ett samarbetsprojekt mellan arbetsgivare och studenter i syfte att stärka elevernas entreprenöriella lärande. Uppdraget hos Sodalicious som är en ekologisk läskfabrik går ut på att ni tillsammans med ägaren och entreprenören Mattias Lindemann ska ta fram en ny läsksmak inklusive marknadsföring och presentation.

Söderslättsgymnasiet fokuserar på samverkan skola/arbetsliv och rustar eleverna för framtida studier och arbete.  Syftet med uppdraget är, förutom att stärka den språkliga kompetensen, att bidra till att ni lär er tänka kreativt och omsätta idéer till praktik. Skolan vill också att ni ska vara ansvarstagande medborgare som tror på sin egen förmåga, vill samarbeta med andra och uppfylla era drömmar och mål. Vidare vill skolan bidra till ett livslångt lärande ( vision och uppdrag). Vidare lär ni er mer om ekologiska val och hållbar konsumtion.

”Att vara delaktig i ett real case hos ett företag hjälper dig att få kontakter i arbetslivet, få testa på saker på riktigt ute hos en arbetsgivare, vara delaktig i ett företags process när de exempelvis tar fram en ny produkt; i detta fallet att ta fram en ny läsksmak.” (trelleborg.se/ssa)

Just nu skriver ni texter i reportagestil och kommer inom kort blogga om uppdraget och dela upplevelserna med andra. Ni har fått möjlighet att utveckla förmågan att: läsa och återberätta digital text, bedöma materialet som samlats in, ställa frågor, dokumentera i bild och disponera text och bilder så att det blir tydligt för den som läser på bloggen. Ni utvecklar också förmågan att citera och referera  samt att tydligt skilja på egna och andras åsikter i reportaget.

Vidare kommer vi, under processens gång, kommunicera digitalt via Google Drive med ägaren Mattias. Ni kan ställa frågor, få stöd i arbetsprocessen samt dela och utveckla lärandet tillsammans.

 

img_4300

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén