Bloggen Kreativ design för lärande är en mötesplats för lärande som synliggör en del av det vi gör i skolan; hur skolarbete genomförs och lärande sker i en dynamisk 1-1 lärmiljö. Genom Webbstjärnan lär vi oss mer om webben och att arbeta med webben, om internet och om att utveckla digital kompetens. Samtidigt bidrar vi med en digital lärresurs för elever, lärare och föräldrar.

Vi bör vinna eftersom vi vågar utmana oss själva och göra vår unika grej; kreativ design för och i lärande. Vi nyttjar och utforskar den möjlighet som internet och digital teknik erbjuder för att fördjupa vårt lärande och nå vår fulla potential. Vi visar samtidigt hur det är möjligt att arbeta för att öka tillgänglighet och delaktighet för alla elever. Vi vill visa att olikheter är en tillgång. Vi vill också visa att det är möjligt att tänka grupp istället för klass där elever från flera årskurser möts för att lära av och med varandra. Det är precis så det är när vi möts på den digitala arenan.

Vi utvecklar förmågan att ”lära att lära” och att hjälpas åt att skapa en blandad lärmiljö med meningsfullt innehåll. Den digitala kompetensen stärks genom att vi arbetar med digital teknik och internet på ett kreativt, lustfyllt och ansvarsfullt sätt. Genom att arbeta med bloggen lär vi oss att ”våga” anta utmanande uppgifter i en tillåtande miljö. Vi lär oss om entreprenöriellt lärande och värdeskapande lärande. Vi blir bättre på att samarbeta, utforska och lära av och med varandra samtidigt som språk-, läs- och skrivutvecklingen förbättras och våra kunskaper i ämnet svenska växer.

Prenumerera på bloggen via E-post och RÖSTA på oss i Webbstjärnan!

Vid vår sida finns ett röstningsformulär. Skriv in din e-postadress och motivering i röstningsformuläret och klicka sedan på ”Skicka”. Det skickas ett mejl till den e-postadress du angivit. För att din röst ska räknas måste du klicka på länken i mejlet. Har du inte fått något mejl så kontakta support@webbstjärnan.se