Läsa och skriva på webben

Nu ska du få möjlighet att lära hur man skriver på webben genom att samtala om hur du själv läser på webben och därefter bygga på kunskapen genom att läsa utdrag ur boken Skriva för webben av Erik Geijer och samtala i par om texten. Vidare får du skriva analyserande, resonerande (svenska 1) och utredande (svenska 2 och 3) texter.

Vår utgångspunkt var följande: (utdrag ur bokens inledning)

Många tror att de texter som fungerar bra på papper även fungerar bra på webben. Det är ett missförstånd som leder till tusentals ineffektiva webbtexter och i förlängningen till misslyckade webbplatser. Inse att människor läser på ett helt annat sätt när de surfar på nätet jämfört med när de läser något på papper, och anpassa dina texter efter det. Tänk även på att på nätet är läsarna fler. Deras bakgrund, kunskaper och åsikter varierar mycket mer än vad du är van vid. […] I framtiden kommer troligen de flesta av oss att skriva texter som vi publicerar på nätet. Då blir det viktigt att veta lite om hur man ska göra, och därmed om hur människor läser på nätet.

Reflektion

Ni hade lätt att känna igen er i texten eftersom ni varje dag läser på webben i olika sammanhang. I era texter och i Geijers bok framgår hur viktigt det är att man snabbt kan få överblick när man läser; det som är viktigt för läsaren ska synas direkt. Om inte, så är det lätt att klicka sig vidare till en annan sida. I samband med arbetet fick ni också repetera lässtrategier och hur man skriver tillgängliga texter.