Elever & AI samskapar för en hållbar framtid

Etikett: Google classroom

Den utvalde – läsuppdrag 2

Veckans läsning och läsuppdrag

Läs sidorna 107- 165 och arbeta med läsuppdrag 2 under lektionstid och lästiden du har i ditt schema. Jag följer processen digitalt därför ska du arbeta i Google Classroom och därefter skapa inlägg på bloggen. 

Boksamtal: På torsdag kommer ni gruppvis (gruppindelning och tider finns i Classroom) träffa Sten på skolans mediateket för att ha ytterligare ett boksamtal. Vi förbereder inför boksamtalet under måndagen i vecka 14 (microboksamtal med Maria).

Läsuppdrag 2:

Del  1: Människorna i Enahanda lever ett kontrollerat liv och får inte möjlighet att själv välja sitt yrke och därmed vad de ska utbilda sig till och arbeta med. Det är under det 12:e året som yrket tilldelas. Vad tycker du om det?  Är det bra eller dåligt? Kanske är det både bra och dåligt? Motivera ditt svar. Kommentera!

Del 2: Fundera över din framtid och ditt yrkesval. Vilket är ditt drömjobb? Hitta ditt drömjobb genom att söka på webben, förslagsvis via arbetsförmedlingen. Kanske drömmer du om att starta eget företag? Följ instruktionen i Google Classroom! 

Vilken bok vill du skicka vidare?

Fokus på personliga läsupplevelser 

Estetisk läsning handlar om ditt personliga möte med boken du valt att läsa; hur du tolkar och förstår innehållet utifrån dina erfarenheter och förkunskaper. Genom skönlitteraturen lär du känna dig själv, dina medmänniskor och din omgivning. Vi har fokuserat på att lära känna karaktärerna i böckerna och hur de förändras. Läsningen pågår både i skolan och utanför och under läsningens gång arbetar vi med digitala läsloggar  i Google Classroom och boksamtal i par/grupp. 

Processen avslutas med en kreativ muntlig bokpresentation; Do it your way! som går ut på att du får välja hur du vill genomföra din presentation och planera för presentationen på ett genomtänkt sätt. Du får ett yttre ramverk att förhålla dig till (koppling till kunskapskraven), men det inre ”motivet” designades av dig. I stort sätt är det fritt fram att låta kreativiteten flöda…

Förförståelse och exempel är viktigt för att få en god start därför har vi tittat och lyssnat till några konkreta exempel (filmklipp) på hur man kan göra, samt samlat en lista med tips för att komma igång med uppgiften. Ni har tidigare fått vägledande respons på presentationer (Presentation av blogg och vlog), vilket möjliggör för er att gå vidare i lärandeprocessen och höja kvaliteten på bokpresentationerna.  Reflektion kring arbetsmetod, innehåll, process och resultat har gjorts genom Exit Tickets i slutet av varje arbetspass.

Syftet med uppgiften är att du ska läsa och och få en personlig läsupplevelse som delas med andra för att bidra till läslust. Win-win! Dessutom är syftet att stärka läsförståelsen och förmågan att sammanfatta, analysera och reflektera över det lästa. Ytterligare ett syfte är att stärka kreativt tänkande och förmågan att göra ”unika” muntliga presentationer inför en grupp där den digitala tekniken använts för att ge stöd åt lärandet.

Flera vägar mot målet – Reflektion efter presentationerna

Bokpresentationerna genomfördes i grupper. Kamratbedömning Two stars and one wish tillämpades för att stärka din lärandeprocess, därefter fick ni skriva era första kommentarer på bloggen utifrån frågan: varför vill du att andra ska läsa boken du läst?

Vi vill synliggöra att det finns flera vägar mot målet även om vi utgår från en gemensam yttre ram. Dessutom vill vi lyfta fram läsningens betydelse och understryka att det finns en bok för alla. Om du inte håller med behöver du fortsätta ”leta” efter boken som fångar dig! Skicka boken vidare…

 

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén