Så roligt att ni har längtat efter Real Case under sommaren! Det har jag också! 

I vanlig ordning startar vi upp terminen med att samtala om vilken betydelse vårt tänkande och en bra undervisning har för det resultat vi uppnår. Vi samtalar utifrån forskaren Carol Dwecks ord; ”talanger och förmågor kan utvecklas med hjälp av ansträngning, bra undervisning och ihärdighet”.

Vi samtalar bland annat utifrån den grafiska sammanställningen om två olika mindset (statiskt och dynamiskt), om begreppet metakognition och vilken betydelse undervisningen har för lärande och utveckling. I samband med det riktar vi fokus på lärstrategier och reflektionsloggen och slutligen skriver var och en individuell målsättning i elevloggen; från nuläge till önskat läge.

 Ännu ett spännande läsår väntar. 🙂 (Bilderna finns  också i Classroom tillsammans med en filmen som förklarar de olika tankesätten. )