Den 25 november får ni möjlighet att träffa Christina Wahldén på Söderslättsgymnasiet!

Våldtäkt, hedersmord, sexuellt utsatthet på nätet, självmordstankar, svåra sjukdomstillstånd är några av Christina Wahldéns ”tunga” bokämnen som får uppmärksamhet i det läsande- och reflekterande rummet på SSG. I ett läsprojekt på Resurscentrum läser eleverna tre av hennes böcker på egen hand. Vi ägnar oss också åt högläsningsaktiviteter och fokus på läsförståelse, kritiskt tänkande och reflekterande samtal gällande boken Hej, snälla! Det är en lättläst bok om ett svårt ämne.

Låt oss prata om vad det innebär att vara medmänniska. Hur är en god respektive mindre god medmänniska? Kan vi vara goda medmänniskor på olika sätt?

Högläsning varvat med era frågor och behov av samtal kommer att vara i fokus, som alltid. När vi läser har vi hela känsloregistret påkopplat och genom modellering får ni möjlighet att se hur en aktiv läsare gör. Före högläsningen samtalar vi om bokens titel och därefter stort fokus på omslaget och bildens budskap; ”En bild säger mer än tusen ord”. Ni får gissa vem kvinnan på bilden är, vad det står på hennes skylt och vem som finns på hennes fotografi. Genom övningen kan ni få syn på hur mycket ”text” en bild innehåller. Vi lär oss tillsammans tyda bildens språk.

Därefter läser vi texten på bokens baksida och stannar upp för att reflektera kring följande ”Det sitter en ung, romsk kvinna på marken och tigger. När Mia skyndar förbi ser hon att kvinnan väntar barn. Men Mia ger henne ingenting. Varför gör hon inte det?” Ni skriver ner tankar som dyker upp; se kommentarer. Vidare läser vi första kapitlet, stannar upp vid nya ord och avslutar sedan med att fundera kring vad kommer att hända framöver när Mia valt att ge den unga kvinnan ett paket pannkakor. Vad kommer att hända framöver? Se kommentarerna. Nästa lektionstillfälle fortsätter högläsningen och samtalen…

Eftersom vi har tillgång till gränslöst lärande använder vi digitala lärresurser och Google Classroom. Vi samlar frågor; se bild som vi ska skicka digitalt till Christina inför författarbesöket. Vem vet kanske sammankopplas vi med andra elever som också läser Hej, snälla! 

Låt oss se vad vi finner när vi utforskar tillsammans…

 

img_4478