Resonemang kan skilja sig åt i kvalitet. Enkla resonemang består av korta påståenden och tar upp få exempel. De är allmänt hållna och kan bli otydliga. Mer utvecklade resonemang å andra sidan tar upp flera konkreta exempel och tar stöd i egna erfarenheter. Tydlighet och längre förklaringar leder ofta till nya associationer. I filmklippet Att utveckla resonemang i svenska från UR som vi tittat på i undervisningen kan ge dig konkreta exempel.

Granska din text för att få syn på om du använder mer eller mindre utvecklade resonemang. I min respons (Google Classroom) ger jag förslag på hur du kan tänka för att presentera mer utvecklade resonemang. Läs, fundera och bearbeta!