Fara 1 – multitaskingNär du studerar ska du göra en sak i taget, då lär du dig bättre.

Fara 2 – Skjuta upp: Att skjuta upp ger dig jobbiga känslor och när ”att göra listan” växer leder det till onödig stress. Lär dig planera och ha en prioriteringslista.

Fara 3 – Vara händelsestyrd: Du är kapten på din båt. Lär dig säga nej och gör det du har planerat att göra.

Fara 4 – Tidsoptimist: Lär känna dig själv. Om det vet att du ofta är sen till lektioner så sätt ett larm på mobilen eller tänk att lektioner börjar tio minuter tidigare så kommer du tid.

Källa: Bli hjärnsmart av Johan Rapp