Vi arbetar utifrån partesmodellen; en arbetsgång i sju steg

  1. Förståelse (Intellectio) Varför håller jag talet och vem talar jag till?
  2. Uppfinna/samla (Inventio) Vilken information behöver jag för att göra min presentation? (lär dig fakta om ditt ämne)
  3. Disposition (Dispositio) Hur ska jag strukturera min presentation? (Struktur; inledning, huvuddel och avslutning) Skriv talmanus! ( 600 – 800 ord eftersom din presentation ska vara cirka 5 minuter.)
  4. Språk och stil (Elocutio) Vem är mina åhörare? Vad vill jag med min presentation?
  5. Memorera vad du ska presentera (Memoria) Du ska tala och inte läsa innantill. Öva, öva, öva!
  6. Framför din presentation (Actio) Tänk på rösten (variera), tempo och ditt kroppsspråk.
  7. Utvärdera och förbättra (Emendatio) Utvärdera vad som gick bra och vad som kan göras bättre.

Bra saker att tänka på: 

  • Lär dig inledningen och avslutningen utantill och ha stödord (nyckelord) nära till hand under huvuddelen. Om du tappar tråden kan du snabbt hitta tillbaka. Tänk på den ”röda tråden”; att allt ska hänga ihop.
  • Använd din digitala presentation som stöd för lyssnarna; nyckelord och bilder. Ha inte för mycket text.
  • ”Goda förberedelser och repetitioner minskar din nervositet med 75 procent – och ökar sannolikheten för en bra presentation med 95 procent. ” Fred Pryor