Har du koll på några av sagans klassiska kännetecken? (Använd dig av de modelltexter vi använt oss av som stöd för att se exempel.)

  • Kampen mellan det goda och onda – Huvudpersonen är oftast god och fienden är ond och oftast mäktigare än huvudpersonen. Huvudpersonen ska bekämpa det onda och överleva.
  • Magi och övernaturlighet – Karaktärer kan ha övernaturliga krafter och fantastiska saker sker. Djur kan ha mänskliga egenskaper.
  • Talen tre och sju är magiska tal – en handling upprepas tre gånger, tre önskningar, tre i antal, tre färger osv.
  • Sensmoral – Vad vill sagorna berätta? Vad kan vi lära oss? Rätt – fel, hänsyn- förståelse osv.
  • Början och slutet – ”det var en gång” ”och så levde de lyckliga i alla sina dagar” Hur kan början och slutet se ut i en framtidssaga?
  • Platsen är oviss – ”någonstans långt borta”. Det är vanligt att det finns slott, borgar och stugor (Hur kan byggnader exempelvis se ut i en modern saga?)
  • En klassisk saga berättas i tredje person av en allvetande berättare.
  • Stil – Klassiska sagor vill ofta få oss att föreställa oss en annan värld bortom den realistiska och språket är gammaldags ( Hur blir språk och stil i en modern framtidssaga?)