Hur lär du dig bäst?

Alla lär sig på olika sätt och hur vet man det? I början vet man inte vilket sätt som är bäst för en att lära sig på för alla lär sig på olika sätt. Det finns många olika sätt att lära sig på därför får man prova sig fram för att hitta det som passar bäst och som gör att man utvecklas. Jag lär mig genom att ta ett steg i taget, blir det för lätt ökar jag svårigheten i lärandet för att jag ska utvecklas annars gör man inte om det är bara lätt hela tiden. Man måste ha en utmaning för att utvecklas i skolan för då ser man vad man kan och vad som man behöver öva mer på.

Det finns olika tips på hur man kan lära sig bäst på. Dessa har jag hämtat från vår lärobok Världens kortaste handbok i svenska utgiven av Liber och Lättare lärande av Sanoma Utbildning.

  • Det första är då att planera så att du har gott om  tid för dina studior och man kan inte lära sig genom att stressa.
  • Läsa med en penna i handen för att markera de saker du inte förstår som din lärare kan hjälpa dig med en stund efter.
  • Bygg ut ordförrådet för det finns ord som man inte använder i vanliga fall, men som behövs i skolarbetet.
  • Nyckelord – du stryker under det som du tycker är viktigaste.
  • Tankekarta – du skriver ner de nyckelord du har stryket under som du sen får en helhet på vad du vill kanske skriva om.
  • Strukturera innehållet om du inte vill göra tankekarta dvs. att du gör det genom att färgkoda, mönster.
  • Färgkoda – färgmarkera så bildar du en helhet på strukturen.
  • Bilder – försöka se det du ska lära dig genom bilder.
  • Aktivera flera sinnen.