Bra att veta om att studera på internet – Lär dig hur du använder din personliga dator och skolans digitala lärplattformar (Google Classroom och V-klass) på bästa sätt för att optimera dina studier.

  • Använd biblioteket som digital resurs – e-böcker, e-tidskrifter, vetenskapliga uppsatser m.m. Fråga gärna skolbibliotekarierna Magdalena och Sten om fler resurser nästa gång du är där! Besök gärna deras hemsida Söderslättsgymnasiets mediatek för mer information.
  • Testa olika sökmotorer och hitta den som passar dig bäst. Google är kanske den mest populära sökmotorn. Vilka känner du till? Tänk på att alltid läsa kritiskt – ställ de kritiska frågorna vi använder oss av i undervisningen. Söktips: använd mer än ett sökord för att avgränsa och använd flera källor (dubbelkolla källan). Använd gärna Wikipedia, men tänk på hur du lärt dig att granska artiklar på Wikipedia och komplettera med fler källor.
  • Undvik plagiat genom att lära dig hur du skriver sammanfattningar med egna ord. Tänk på att göra tydliga källhänvisningar.
  • Lär dig mer om upphovsrätten så att du agerar säkert när du delar texter, bilder, filmer, ljud m.m. Via undervisningen och Webbstjärnan är det möjligt att bygga på kunskaperna.

Se filmklipp om internet (Källa IIS) Så funkar internet