Vi bemöter andra så som vi själv vill bli bemötta – En grundregel

I undervisningen lär vi oss mer om ansvar och skyldigheter i samband med att publicera sig på internet. I klassrummet finns material som vi tidigare arbetat med, bland annat kolla källan (Skolverket) och IIS material.

Nätetikett för blogg

  • Vi ansvarar för innehållet på vår sida.
  • Vi är ”schyssta webbstjärnor” och skriver inget kränkande till varandra. 
  • Vi ansvarar för vad vi sprider på vår sida.
  • Vi följer reglerna inom upphovsrätten (copyright).
  • Vi använder inget stötande, kränkande eller hotande material som strider mot gällande lagar och regler.
  • Det finns kontaktuppgifter på bloggen om läsare vill nå oss.

Länkar

Etik och nätetikett – IIS