Den röda tråden – Kan läsaren med lätthet följa med i din text? Förstår läsaren hur du har tänkt (genomtänkt struktur) och är dina påståenden utvecklade med förklaringar och exempel?

  • Hur är ordningen i texten? Består den av inledning, huvuddel och avslutning? (disposition) Fångar inledningen läsaren och ger en uppfattning om vad texten handlar om? Finns det en intressant och lockande rubrik?
  • Finns det en/flera huvudtankar i texten? Är de enkla att sammanfatta? Är texten indelad i stycken och korrekt markerat, dvs. med blankrad eller indrag?
  • Finns det en avslutning som rundar av, sammanfattar eller lyfter fram en fråga? Förtydligar du sammanhanget i texten med hjälp av sambandsord ( och, men, så, trots att, därför, för att, samtidigt, eftersom, exempelvis, på grund av, för det första, avslutningsvis etc.)
  • Är den mottagaranpassad och anpassad efter situation och syfte? Tänk dig in i läsarens situation så det lätt går att följa med i din text. Förklara och ge exempel.

Språk och stil  – Följer du skriftspråkets regler? I vissa bloggar kan det (vilket vi tidigare samtalat om när vi granskat bloggar, HT16) framgå en mer informell stil, men eftersom vi bloggar i samband med skolarbete följer vi skriftspråkets regler. Dessutom är det viktigt att ha en bra ton när man bloggar (Webbstjärnan. Litteraturblogga med eleverna – En guide steg för steg).

Bildstöd –  Finns det bilder i ditt inlägg? Varför inte? ”En bild säger mer än 1000 ord”, sägs det. Bilder hjälper oss att förstärka upplevelsen av textens innehåll och budskap. Utgå från dig själv. Föredrar du kombinationen bild och text?

Källkritik och källhänvisningar

  • Skiljer du på egna tankar och andras i din text och gör hänvisningar till källor du använder? Har du varit källkritisk i valet av källa/källor?
  • Använder du dig av citat- och referattekniken om du använt dig av källmaterial?
  • Anger du dig själv som upphovsman om du tagit bilden du använder i blogginlägget? Använder du ”fria” bilder? Tänk då på reglerna, som du såg i Webbstjärnans filmgenomgång. Använder du bilder som inte är cc-licensierade måste du fråga om lov!

Avsluta genom att låta någon läsa din text för att se om den fungerar! (Du tar reda på om texten är självgående.)