Digitala verktyg är en självklarhet i lärandeprocessen, därför har du en personlig dator som du lånar av skolan under din studietid. Syftet är att du ska få ökad möjlighet att arbeta utifrån dina förutsättningar, men också att utveckla digital kompetens. Det finns stor möjlighet att arbeta på varierat sätt och digital teknik i undervisningen hjälper dig på vägen.

AppWriterDigitalt läs- och skrivstödsverktyg via din Chromebook och vår lärplattform Google apps for Education.

Stava RexRättstavningsprogram. Aktivera via tillägg i din Chromebook.

Inläsningstjänst Lyssna på inlästa läroböcker.

LegimusLyssna på skönlitterära talböcker. (Om du har lässvårigheter.)

VoiceRecorder (Chrome webshop) – Spela in talövningar, tala in anteckningar m.m.

Öppna lärresurser skapar nya möjligheter!

Youtube (Flipped classroom) Du kan förbereda dig inför alla lektioner genom att se filmklippen som delas i Classroom. Syftet är att du kommer förberedd till lektioner och får på så sätt mer ut av lärandesituationen. Sök gärna egna uppslag och tänk på att vara källkritisk.

Wikipedia – Ta del av information (konsumera), ändra och bygg vidare (producera) på artiklar. Vi har övat på det i samband med området studiestrategier.

UR – Utbildningsradions lärresurs.