Genom undervisningen (i alla skolas ämnen) får du möjligheter att utveckla förståelsen för hur digitaliseringen påverkar dig och samhället.

Du får lära dig att använda och att utveckla en grundläggande förståelse för hur digital teknik fungerar och hur du kan förhålla dig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt.

Dessutom får genom undervisningen träna på att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt genom att använda digital teknik. Mer information om de nya styrdokumenten finns via Skolverket.