Textens funktion (syfte)

 • Uttrycks en åsikt eller ståndpunkt?
 • Övertygas läsaren?
 • Uppmuntras läsaren till något? (Handling och/eller tänkande)

Textens struktur (form) 

 • Åsikt
 • Argument 1
 • Motargument 1
 • Argument 2
 • Motargument 2
 • Argument 3
 • Åsikt (upprepning)

Språkliga drag 

 • Finns det starka övertalande ord?
 • Används nyckelord och övergångsord?