Vi testar olika studiestrategier i undervisningen och skriver om dessa i en process som påminner om att skriva på Wikipedia. Tillsammans skapar och omskapar vi innehållet och hjälps åt att vara aktiva och kritiska läsare. Vi delar gärna med oss så att fler kan lyckas bra med skolarbetet.

Om du också vill dela med dig av ett bra studietips så kontakta oss. Sharing is caring! Strategibanken har kommit till genom ett Real Case som heter ”Lära för livet”; läs mer om det genom att klicka på länken.

När vi skriver för webben tränar vi bland annat vår källkritiska förmåga. Våra gemensamma riktlinjer:

  • Vi är kritiska och ställer frågor när vi väljer ut och hanterar information från olika källor. Bland annat använder vi lathunden från Kolla Källan (Skolverket) som stöd.
  • Vi läser igenom det som publiceras och hjälps åt att bygga på texterna. Samarbete är i fokus.
  • Vi kan skriva utifrån egna erfarenheter, men måste vara noga med att skilja på egna erfarenheter och information vi hämtat från olika källor. Vi tränar på att skriva referat och göra källhänvisningar.