Det är värdefullt att bli en god läsare. För det första blir det roligare att läsa eftersom du får ut mer av det du läser. Nya världar öppnar sig… För det andra blir det lättare att samtala om det du har läst. Dina åsikter blir mer nyanserade och rika om du förstått texten på djupet. För det tredje får du dessutom bättre förutsättningar för att skriva egna texter. Ordförrådet växer till exempel, likaså din erfarenhet av olika texttyper. Att läsa olika och mycket är viktigt eftersom du blir van vid att läsa och skriva på olika sätt.

Repetera gärna genom att se filmklippet Strategier för läsning (UR skola).

Före läsningen  – att skapa sammanhang

 • Ta reda på varför du ska läsa texten (syfte och mål) och fundera ut hur du kan ta dig an texten på ett bra sätt (strategier).
 • Ta reda på vad det är för texttyp (genre) och hur man läser just den texten på ett effektivt sätt
 • Aktivera tidigare kunskap om ämnet – Vilka kunskaper har du redan om det som texten tar upp? Saknar du kunskap behöver du ta reda på lite bakgrundsfakta. Tidigare erfarenheter och kunskaper är viktiga för att förstå texter.
 •  Använd ord- och begrepp som finns tillgängliga inför läsningen.
 • Titta på omslaget. Vad ser du på bilden och vad säger rubriken dig? Fundera på vad boken/texten handlar om och hur det kan tänkas beröra dig.

Under läsningen

 • Fokusera, läs uppmärksamt och använd olika strategier när du inte förstår.
 • Red ut oklarheter, nya ord och begrepp.
 • Skapa inre bilder av det lästa. Med hjälp av dina sinnen kan du leva dig in i texten; se, höra och känna det texten berättar om.
 • Sammanfatta det viktigaste i punktform eller tankekarta.
 • Ställ frågor till texten på tre nivåer; på raden, mellan raderna och bortom raderna. Det som står på raden är information som är direkt uttalad i texten. Mellan raderna kräver att du kan dra egna slutsatser och hitta textens dolda budskap (göra inferenser). Bortom raderna kräver att du använder dina tidigare kunskaper och erfarenheter och gör textkopplingar.

Efter läsningen

 • Sammanfatta det viktigaste i punktform eller i tankekarta.
 • Reflektera över vad du läst. Läsframgång är ett resultat av ansträngning.
 • Komplettera med mer information från andra källor.