En E-bok för alla

Vi vill bira till att väcka läslusten hos barn och ungdomar och bidra till god läsutveckling för alla. En god läskompetens är livsviktigt!

Vi vill också uppmuntra fler till kreativt skrivande i och utanför skolan så att barn och ungdomars livsvärldar får ett större utrymme i skolans undervisning och i vårt samhälle. Att våga skriva och dela med sig och dessutom skapa en egen bok tillsammans med en författare är något som årskurs 5 från Bäckaskolan gjort tillsammans med oss på Söderslättsgymnasiet. Dessutom får vår bok symbolisera en viktig del i arbetet med mål 4 som handlar om inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och möjlighet till livslångt lärande för alla.

Läs mer om vårt spännande arbete via länkarna och ladda ner boken här.  

Bokrelease av Novellboken om Trelleborg – Trelleborgs kommun

Boksläpp för 48 författare – Trelleborgs Allehanda