En E-bok för alla

Vi vill bira till att väcka läslusten hos barn och ungdomar och bidra till god läsutveckling för alla. En god läskompetens är livsviktigt! Vi vill också uppmuntra fler till kreativt skrivande i och utanför skolan så att barn och ungdomars livsvärldar får ett större utrymme i skolans undervisning och i vårt samhälle.

Att våga skriva och dela med sig och dessutom skapa en egen bok tillsammans med en författare är något som vi gjort tillsammans med årskurs 5 på Bäckaskolan. Dessutom får vår bok symbolisera en viktig del i arbetet med mål 4 som handlar om inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och möjlighet till livslångt lärande för alla.

Bokrelease på riktigt! Aktörer från näringslivet/samhällslivet minglade med eleverna på skolans mediatek. Läs mer i bifogade länkar:

Trelleborgseleverna släppte egen bok; ”Ett lärorikt projekt”24trelleborg.se

Bokrelease av novellboken om Trelleborg – Trelleborgs kommun

Elever kan titulera sig författareLokaltidningen Trelleborg

Boksläpp för 48 författare – Trelleborg Allehanda

Boken finns bland annat att låna på skolbiblioteken, biblioteket i Trelleborg, kungliga biblioteket i Stockholm och Lunds Universitet. Från och med hösten 2017 kommer boken även att kunna laddas ner i e-format med tillhörande lärarinspiration för att kunna användas i skolor över hela landet. Klicka på länken för att komma till E-boken och lärarhandledningen.