En robot ska alla föräldrar ha för sina barn i framtiden. Roboten kan hjälpa barnet/eleven när han/hon är i skolan. Roboten ska följa med  till skolan och plocka ut viktig informationen från lektioner. På eftermiddagen så visar roboten det de har gjort och läst i skolan. Roboten kan prata på olika språk eftersom vissa föräldrar inte kan så bra svenska. Roboten kan förklara på deras språk. Den här idén är bra tycker jag eftersom skolan och hemmet vill arbeta tillsammans  så att barn och elever ska kunna ha en bra utbildning i skolan så att de kan klara sitt liv bra. Det som är också är bra med roboten är att den också kan hjälpa till om de behöver hjälp med läxor och annat stöd.

Roboten ska också förhindra mobbning genom att vara nära eleven hela dagen i skolan. Förhindra att det händer på platser där vuxna inte ser. Roboten spelar in ljud och bild, sammanfattar och återberättar information till föräldrar och lärare. Roboten hjälper också till om barnet/eleven är ledsen eller arg. Den hjälper till genom att skapa trygghet. I skolan heter roboten elevens efternamn och hemma får barnet/eleven kalla roboten vad den vill. Roboten är också en vän, men i skolan är den ett hjälpmedel.

Idén är kopplad till de 17 globala målen och det som vi försöker klara. Mål 3 hälsa och välbefinnande innebar att man ska må bra så att man ska kunna koncentrera sig under lektioner. Mål 4 god utbildning för alla innebar att alla barn och ungdomar ska ha bra utbildning och lära sig. Därefter måste föräldrar hjälpa till så att skolan och hemmet ska arbeta tillsammans.