Vi är en grupp elever, som tillsammans med barn från förskolan och elever från grundskolan, använder fantasi och kreativitet för att skapa en digital sagosamling. I samband med Världsbokdagen den 23 april 2018 publiceras våra sagor på bloggen för läsare både i och utanför skolan.

Ta del av hur vi arbetat och våra framtidssagor via bloggen Framtidssagor från Trelleborg – Lärande för hållbar utveckling.