När vi arbetade med Real Case Lära för livet – Teachmeet för elever av elever lärde vi oss bra studiestrategier som vi gärna delar med oss av. Läs mer om vårt värdeskapande projekt genom att klicka här.