I bifogade länkar finns information om två workshops som vi gymnasieelever planerat och genomfört och utvärderat tillsammans med elever från årskurs 4 på Bäckaskolan och 7 på Väståkraskolan. Bra studiestrategier är något som utvecklas under hela skoltiden.

Fjärdeklassare fick studietips från gymnasieelever– Trelleborgs Allehanda

Studieteknik i fokus när eleverna fick agera mentorer– 24Trelleborg

Lära för livet – grundskolan mötte gymnasiet– Trelleborgs kommun