Mitt Sverige 2030

I Real Case Unga berättar för en hållbar framtid arbetar vi som vanligt med språkutvecklingen utifrån ett helhetsperspektiv. Genom arbetsprocessen har vi utvecklat förmågan att förstå och förhålla oss kritiska till olika beskrivningar av omvärlden och att påverka omvärlden genom att skriva och dela med oss. Utgångspunkten är valet 2018 och partiledarnas tal till nationen: Mitt Sverige 2028.

Ta del av våra texter inom kort.