Critical Literacy – Unga skapar berättelser med kraft att förändra världen i hållbar riktning

Vi arbetar vi som vanligt med språkutvecklingen utifrån ett helhetsperspektiv. Genom arbetsprocessen har vi utvecklat förmågan att förstå och förhålla oss kritiska till olika beskrivningar av omvärlden och att påverka omvärlden genom att skriva och dela med oss av flera perspektiv, i synnerhet ett ungdomsperspektiv. Utgångspunkten för texterna Mitt Sverige 2030 var valet 2018 och partiledarnas tal till nationen: Mitt Sverige 2028.

Ta del av våra texter inom kort.