Varje läsår berikas elevernas utbildning med besök av exempelvis entreprenörer, föreläsare, författare i undervisningen. Det är ett spännande inslag i upplevelserummet som uppskattas mycket av eleverna. Att arbeta med förebilder är viktigt för att stärka den inneboende kraften hos var och en så att de kan välja sin bästa väg framåt samt utveckla aktiv handlingskompetens.

Ytterligare en vinst för eleverna är den tydliga kopplingen mellan utbildning och arbetsliv samt möjlighet att upptäcka olika yrkesroller. Syftet är att eleverna ska bli nyfikna, inspirerade och hitta olika vägar för att uppfylla sina egna drömmar samtidigt som de blir aktiva medskapare till en hållbar framtid.