”Hemlig” Changemaker – Tema Hållbar utveckling

Varje läsår berikas våra hållbarhetsprojekt och undervisning av ett antal ”hemliga” changemakers som på något sätt förknippas med hållbar utveckling. Ett centralt inslag i lärande för hållbar utveckling är att arbeta med förebilder för att stärka den inneboende kraften hos var och en och främja handlingskompetens. Dessutom vill vi stärka anknytningen till arbetslivet och olika yrkesroller. Syftet är att unga personer ska inspireras, uppfylla sina drömmar och samtidigt bli medskapare till en hållbar framtid för alla.

Här är en översikt på de changemakers vi samskapat med sedan vi startade bloggen 2016

Hanna Elgåker, landskapsarkitekt, Länsstyrelsen Skåne.

Emma Lindstén, f.d. student på Söderslättsgymnasiet, Trelleborg.

Mona Monasar, poet och ledamot i WWF Sweden Youth, Stockholm.

Johanna Wester, människorättsinformatör och författare, Stockholm.