Bli en Changemaker

Varje läsår berikas eleverna av ett antal ”hemliga” changemakers som besöker oss i skolan och berättar om vilken skillnad de gjort för en hållbar framtid. Det är ett spännande inslag i upplevelserummet som eleverna uppskattar. Att arbeta med förebilder är viktigt för att stärka den inneboende kraften hos var och en elev så att de kan välja sin bästa väg framåt samt utveckla handlingskompetens. Ytterligare en vinst för eleverna är den tydliga kopplingen mellan utbildning och arbetslivet samt att de ges möjlighet att upptäcka olika yrkesroller. Syftet är att eleverna ska bli nyfikna, inspirerade och hitta en väg för att uppfylla sina egna drömmar samtidigt som de blir medskapare till en hållbar framtid.