Den 21 mars 2018 inträffar Världspoesidagen. En dag tänkt att inspirera och ge poesin en större plats i samhället. Man vill med detta uppmuntra till att läsa, skapa och publicera poesi världen över därför har jag precis som många andra valt att skriva en dikt gällande dem globala målen som lyder:   

Fredliga samhällen, där vi tillsammans ska slåss mot Goliat.    

Rent vatten, som vi tillsammans ska göra rent.  

Anständiga arbetsvillkor, för att vi aldrig ska skada varandra mer.

Minskad ojämlikhet. Ja, vi ska tillsammans! Bli mäktiga.  

Tillsammans mot globala målen, ska vi göra jorden hel.  

Ingen fattigdom, tillsammans ska vi vara starka.   

Du är modigast. Ja, du kan!  

Vid framställandet av min framtidsdikt utgick jag från de globala målen, samt från en låttext vid namn Goliat skriven av artisten Laleh. De globala målen finns till för allas välmående. Tanken bakom målen är att alla på vår planet skall göra sitt bästa för att vi år 2030 skall ha nått det stora målet tillsammans. Nämligen att göra vår planet till en bättre plats för alla. Så gör som jag skriv en egen framtidsdikt som beskriver din dröm om vår planet. Jorden.